Maltepe Üniversitesi | T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: “ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ” ALINACAKTIR.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: “ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ” ALINACAKTIR.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ    

İlk Başvuru Tarihi             : 29.12.2020         

Son Başvuru Tarihi           : 12.01.2021

Ön Değerlendirme Tarihi  : 13.01.2021

Sınav Tarihi                       : 14.01.2021

Sınav Sonuç Tarihi            : 15.01.2021

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

•          Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)     

•          Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

•          Özgeçmiş (YÖK Formatlı)

•          ALES Belgesi

•          Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

•          Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)

•          2 adet vesikalık fotoğraf

•          Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•          Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•          Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•          Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)

•          Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)

•          Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı)

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL  Tel: 0(216) 626 10 50

 

Fakülte

Bölüm-Program

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Okul Öncesi Öğretmenliği Programında tamamlamış olmak ve yüksek lisans eğitimine Okul Öncesi Öğretmenliği alanında devam ediyor olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Bilgisayar, Yazılım, Bilişim veya Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel