Maltepe Üniversitesi | 2018-2019 Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Sonuçları

2018-2019 Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Sonuçları

2018-2019 GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE-1)
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylardan öğretim dili İngilizce olan programlar ile Hukuk Fakültesine başvurusu kabul edilenler için 17 Eylül 2018 Paartesi saat 10:00 da İngilizce Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Bu sınavda başarılı olan adaylar doğrudan lisans programlarına başlayacaklardır. Sınavda başarısız olan adaylar ise bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim gördükten sonra lisans programlarına devam edeceklerdir.

Daha önce başka bir üniversitede zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim gören veya Üniversitemizce kabul edilen yabancı dil sınavlarından gerekli puanları sağlayan adayların İngilizce hazırlık muafiyetleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda hazırlıktan muaf olan adaylar ve öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adaylar, doğrudan lisans programlarına başlayacaklardır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Kayıt Formu (indirmek için tıklayınız)
  • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Öğrenci Belgesi (Öğrenci belgesinin son bir ay içinde alınmış ve ilgili üniversite tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Yurt içi başvurularında elektronik imzalı veya e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.)
  • Ders İçerikleri ve 2 Adet Transkript (Transkript belgesinin ilgili üniversite tarafından onaylanmış ve ıslak imzalı olması gerekmektedir. Fotokopi kabul edilmeyecektir. Kayıttan sonra ilgili üniversitelerinden aldıkları derslere ilişkin muafiyet taleplerini, transkript ve ders içerikleriyle birlikte kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerine bildireceklerdir)
  • LYS/DGS Sonuç Belgesi (Tüm puan türlerindeki puanlarınızı gösteren belge) (ÖSYM nin internet sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır)
  • ÖSYS/DGS Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiğini gösteren ilgili yıla ait ÖSYS sonuç belgesi) (ÖSYM nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır)
  • İngilizce Hazırlık Durum Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlara müracaat edip başvuru sırasında teslim ettiği yabancı dil belgesi kabul edilerek İngilizce hazırlık sınıfından muaf tutulanların, başvuru sırasında teslim ettikleri belgenin aslını kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir.)
  • Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (Lise diploması kendisinde olan adaylar için; kayıt sırasında diplomanın aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir).
  • Askerlik Durum Belgesi (1996 ve daha önceki yıllarda doğan erkek adaylar için) (e-devletten online alınmaktadır).

 

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN YANI SIRA AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMAYA UYGUN OLARAK ALACAKLARI SAĞLIK RAPORUNU DA KAYIT SIRASINDA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR: Bu programa kayıt yaptıracak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Kayıt hakkı kazanan adayların listesi için tıklayınız.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel