Maltepe Üniversitesi | 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Uygulama Esasları, Takvim ve Ücretler

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Uygulama Esasları, Takvim ve Ücretler

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi derse kayıt/talep toplama işlemleri, 15 Haziran 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2020 Cuma saat 17:00’de sona erecektir.

Yaz Öğretimine aşağıda belirtilen öğrenciler kabul edilmektedir:

a) Bir veya iki yıl okuduktan sonra kayıt donduran Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç; kayıt dondurma, izinli sayılma ve uzaklaştırma gibi ilgili mevzuat hükümlerine göre Yaz Öğretimine devam etmesine engel durumu olmayan Maltepe Üniversitesi öğrencileri,

b) Başka bir üniversiteye kayıtlı öğrencilerle derslere yaşam boyu eğitim çerçevesinde katılmak isteyenlerden, başvuruları YÖEK tarafından onaylananlar.

Yaz Öğretiminde öğrencilerin ders yükü 5 ders veya 15 krediyle sınırlıdır.

Öğrencilerimiz 15-26 Haziran 2020 tarihleri arasında, yukarıda belirtilen ders yükü sınırları içinde istedikleri dersler için talepte bulunabileceklerdir. Öğrencilerimizin, talepte bulundukları derslere ilişkin ücretin tamamını 26 Haziran 2020 Cuma günü saat:17:00’ye kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ödemeleri gerekmektedir.

Ödeme sonrasında öğrenciler, 29 Haziran-02 Temmuz tarihleri arasında danışmanlarıyla eşzamanlı olarak MÜBİS üzerinden ders/şube seçimini yapıp onaylayacaklardır. Yaz Öğretiminde kayıt olunan dersler bırakılmaz, derslerden çekilme işlemi uygulanmaz.

Maltepe Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre.

1“Öğrenciler aşağıda belirtilen durumlarda ve ilgili kurulun onayıyla, Yaz Öğretiminde başka bir üniversiteden ders alabilir:

a) Öğrencinin ön kayıt için başvurduğu dersin yetersiz kontenjan nedeniyle kapatılmış olması,

b) Dersin ön kayıt listesinde bulunmaması,

c) Öğrencinin mazeretinin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki koşulları karşılayan ve başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerin İlgili Kurula dilekçeyle başvurması, almak istedikleri derslerin kodu, adı, kredi ve saatlerini belgelemesi zorunludur.”

Yaz Öğretimi kapsamında hangi derslerin açılacağı 03 Temmuz 2020 (Cuma) tarihinde Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecektir.  

[Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Programı, 7. ve 8. Yarıyıllardaki Intern I ve Intern II dersleri, 19/06/2019 tarihli Senato kararıyla, mezuniyet aşamasında olan ve konuya ilişkin Intern derslerinden tek dersi kalan öğrenciler için geçerli olmak üzere, Yaz Öğretiminde açılacaktır.]

Bir dersin açılabilmesi için şubede en az 4 öğrencinin bulunması ve ilgili Fakülte/Yüksekokulun dersin açılmasına onay vermesi gerekmektedir. Haftalık Ders Çizelgeleri, 03 Temmuz 2020(Cuma) tarihinde Fakülte/Yüksekokul/MYO internet sayfalarında ilan edilecektir.

Talep edilen dersi/dersleri açılmayan öğrenciler, ödedikleri ücreti 07 Ağustos 2020(Cuma) tarihinden itibaren geri alabileceklerdir.  Ancak, talep edilen ve açılan ders için ödenen ücretin geri ödenmesi mümkün değildir.

YAZ ÖĞRETİMİ UYGULAMA ESASLARI:

Yaz Öğretimi; Güz ya da Bahar yarıyıllarında bazı dersleri alamamış; aldıkları dersten başarısız olmuş ya da genel ağırlıklı not ortalamasını (GANO) yükseltmek için başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak isteyen öğrencilere ek öğrenim imkânı sağlamaktadır.

 1. Açılması planlanan şubelerin Haftalık Ders Çizelgeleri, 03 Temmuz saat 23:59’a kadar Akademik birimler tarafından MÜBİS’e işlenecektir.
 2. 15 Haziran-26 Haziran 2020 tarihleri arasında;  Öğrencilerin Yaz Öğretiminde seçeceği derslerin kredi toplamlarını Danışmanların Mübis’e girmeleri  ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına seçtikleri derslere ilişkin Yaz Öğretimi ücretlerinin ödenmesi.
 3. Öğrencilerimiz, 29 Haziran-02 Temmuz 2020 tarihleri arasında ödeme yaptıkları derslere MÜBİS üzerinden kayıt yaptıracaklardır. Bu kayıtlar Danışmanları tarafından 02 Temmuz akşamına kadar MÜBİS üzerinden onaylanacaktır.
 4. Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrencilerin daha sonra ders kaydı yaptırmaları mümkün değildir.
 5. Ders kayıtları sonucuna göre, öğrenci sayısı 4 ve üzerinde olan derslerin açılması kesinleşmiş olacak ve bu dersler 03 Temmuz 2020 tarihinde Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecektir.
 6. Açılması kesinleşen derslere ilişkin Haftalık Ders Çizelgeleri, 03 Temmuz 2020 tarihinde Fakülte/Yüksekokul/MYO internet sayfalarında ilan edilecektir. Haftalık Ders Çizelgeleri Akademik Birimler tarafından her bir öğrencinin kayıt yaptırdığı şubeler göz önünde bulundurularak çakışma olmayacak şekilde düzenlenecektir.
 7. 15-26 Haziran 2020 tarihleri arasında başvuru yapan öğrencilerden seçtikleri dersleri açılmayanlar, 29 Haziran-02 Temmuz 2020 tarihleri arasında ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvurarak açılmayan dersin yerine, açılan başka bir derse kayıt yaptırabileceklerdir.
 8. Talep edilen ve açılması kesinleşen derslere ilişkin öğrenim ücretlerinin geri ödenmesi mümkün değildir.
 9. Kapatılan derslere ilişkin öğrenim ücretleri, 07 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ilgili öğrencilere iade edilecektir.
 10. Öğrencilerin başka yükseköğretim kurumlarından Yaz Öğretimi dersi alabilmeleri için yukarıda belirtilen süreçlere uygun olarak Üniversitemize Yaz Öğretimi ödeme ve kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları; ayrıca ilgili derslerin Üniversitemizde açılmamış olması gerekmektedir.
 11. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 12. Açılması kesinleşen derslere başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler de kayıt yaptırabileceklerdir. (Bu öğrenciler; açılması kesinleşen derslerin internet sitesinde ilan edilmesinin ardından 06-10 Temmuz 2020 tarihleri arası kayıt yaptırabileceklerdir.

Başvurular online alınacaktır.
 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ AKADEMİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel