Maltepe Üniversitesi | 2021-2022 Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuruları Duyurusu

2021-2022 Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuruları Duyurusu

2021-2022 Bahar yarıyılında Üniversitemizin Önlisans ve Lisans programlarına Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) yatay geçiş ile öğrenci alınacaktır.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1)

 Yatay Geçiş Takvimi

Başvurular

31 Ocak-04 Şubat 2022

Başvuruların Değerlendirilmesi

09-16 Şubat 2022

Sonuçların İnternette İlanı

18 Şubat 2022

Kayıt Tarihleri

22-25 Şubat 2022

İngilizce Yeterlilik Sınavı 

İngilizce Programa başvurusu olan ve Hazırlık sınıfı başarısı olmayanlar için Muafiyet sınavı yapılacaktır. Bu sınavdan başarısız olanlar hazırlık sınıfı okuyacaktır.

21 Şubat 2022

Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu- Saat: 10:00

İngilizce Muafiyet Sınavı 

Türkçe Programa başvurusu olan ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler için.

28 Şubat 2022

Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu- Saat: 13:30

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da (Ek ibare:RG-21/12/2019-30985) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

2021-2022 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

 

 • Başvuru için; adayın, üniversite giriş yılı itibarıyla başvuru yaptığı programın taban puanını sağlaması gerekmektedir. (Başarı sırası aranan bölüm/programlara başvurularda, ayrıca ilgili yılın YKS kılavuzunda yayımlanan başarı sırasının da sağlanmış olması gerekmektedir. )
 • Kayıt dondurma ve/veya kayıt yenilememe YA DA başarısız ders/derslerin bulunması yatay geçiş başvurusu için engel teşkil etmemektedir.
 • Başvurular ile ilgili şartları BURAYA tıklayarak lütfen dikkatlice okuyun. Belirtilen şartları sağlamayan adayların başvuruları iptal edilecektir. 
 •  Kıbrıs dâhil yurtdışındaki üniversitelere kayıtlı olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir. 
 • Öğrenim ücretleri için TIKLAYINIZ.
   
 • Yıllara göre; YKS/LYS/ÖSYS ve DGS ile öğrenci alınan programları, puan türlerini ve en küçük (taban) - en büyük (tavan) puanlarını görmek için tıklayınız.
   
 • Puanınıza göre Üniversitemizde hangi Bölüm / Programlara başvuru yapabileceğinizi görmek için Puan Rehberini kullanabilirsiniz.
   

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Öğrenci Belgesi

Belgenin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir. Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1)'e  göre yalnızca bir kere geçiş yapılabileceğinden, KAYIT BİÇİMİNİN adayın öğrenci belgesinde belirtilmesi gerekmektedir.

- YKS/ÖSYS/TYT/AYT/DGS Sınav Sonuç Belgesi (Tüm puan türlerindeki puanlarınızı gösteren belge)

ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

- YKS/ÖSYS/TYT/AYT/DGS Yerleştirme Belgesi (halen kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiğini gösteren belge)

ÖSYM’nin web sayfasından alınan yerleştirme belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

- İngilizce Hazırlık Durum Belgesi 

Eğitim dili İngilizce olan bölümlere başvuran adaylardan; kayıtlı oldukları üniversitede İngilizce Hazırlık öğrenimi görenlerin veya muafiyet için geçerli sınav sonucuna sahip olanların belgelerini eklemeleri gerekmektedir. İngilizce Hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını görmek için TIKLAYINIZ. Herhangi bir belgeye sahip olmayan adaylar, kayıt hakkı kazanmaları halinde İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır. Bu sınavda başarısız olanlar İngilizce Hazırlık programına; başarılı olanlar ise, doğrudan lisans  öğrenimine başlayacaklardır. 

- Onaylı Transkript (Hazırlık Sınıfında Olanlar Hariç) 

Transkriptin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir.

- Lise Diploması

Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.

TIP FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI:

Tıp Fakültesine başvuru yapacak adayların; Online başvuru işlemini tamamladıktan sonra, ayrıca da, Feyzullah Cad. No:39 Maltepe/İSTANBUL adresinde bulunan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sekreterliğine elden veya posta yoluyla başvuru belgelerini 09 Şubat 2022 saat:15:00’e kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

Bu tarihten sonra başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.

- Başvuru Formu İndirmek İçin TIKLAYINIZ)

 (Başvuru formu, yalnızca Tıp Fakültesi’ne başvuracak adaylar içindir.)

KESİN KAYIT BELGELERİ

 • Kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan “YATAY GEÇİŞ YAPILMASINA ENGEL OLMADIĞINA” dair yazı (Kayıtlı olunan üniversiteden yatay geçiş ile ayrılmasına mali açıdan engel bir durum olmadığına dair)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre YKS/ÖSYS/TYT/AYT /DGS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi
 • Öğrenci Belgesi (Belgenin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir.)
 • 2 Adet Transkript (Transkriptin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir.) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç.)
 • Ders içerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç.)
 • Ders içeriklerinin, pandemiden dolayı onaylı/imzalı olma zorunluluğu yoktur. Ders içerikleri kayıt hakkı kazanılması halinde, kesin kayıt sırasında ilgili Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ya da Meslek Yüksekokulu Sekreterliklerine teslim edilecektir. (Tıp Fakültesi'ne başvuracak adaylar ders içeriklerini başvuru esnasında Tıp Fakültesi sekreterliğine teslim etmek zorundadır.)
 • YKS/ÖSYS/TYT/AYT ile yerleşenler için Lise Diploması aslı ve 1 adet fotokopisi (Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan belgesi geçerli olacaktır.)
 • DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Lise Diploması ve Ön Lisans Diploması aslı ve 1’er adet fotokopisi (Lise Diploması ve/veya Ön Lisans Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan belgesi geçerli olacaktır.)
 • İngilizce Hazırlık Durum Belgesi (Eğitim dili İngilizce olan bölümlere başvuran adaylardan) kayıtlı oldukları üniversitede İngilizce Hazırlık öğrenimi görenlerin veya muafiyet için geçerli sınav sonucuna sahip olanların belgelerini eklemeleri gerekmektedir.  Belgede kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının yazılması gerekmektedir.

Belgelerin onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı) olması gerekmektedir.

Onaylı olmayan belge ile kayıt işlemi gerçekleştirilemez.

Kesin kayıtta adayın bizzat bulunması gerekmekte olup; kayda gelemeyen adayların noter onaylı vekili aracılığı ile kayıt işlemi gerçekleştirilecektir.

MUAFİYET/TRANSFER İŞLEMLERİ

 • Öğrencilerin transfer etmek istedikleri dersleri başvuru dilekçelerinde açıkça belirtmeleri ve daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan alınacak ders içeriklerini ve transkripti (Transkript: Mühürlü, kaşeli ve ıslak veya elektronik imzalı olmalıdır.) dilekçelerine eklemeleri ve kaydın son günü olan 25 Şubat 2022 Cuma günü saat:16:00’ya kadar ilgili Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ya da Meslek Yüksekokulu Sekreterliklerine teslim etmeleri zorunludur.

Bu tarihten sonraki muafiyet başvuruları ve belirtilen özellikleri taşımayan belgeler işleme alınmaz.

Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenci adaylarının, FR-368 Lisans-Ön Lisans Ders Muafiyet dilekçesi formunu doldurarak, belgeleri ile birlikte Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ya da Meslek Yüksekokulu Sekreterliklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

YATAY GEÇİŞ BURS/İNDİRİM OLANAKLARI

Merkezi yerleştirme puanı veya genel not ortalamasına göre Üniversitemize yatay geçiş yapma hakkı kazanan öğrencilere;

 • Halen kayıtlı oldukları üniversitelere ÖSYM tarafından %25 veya %50 indirimli olarak yerleştirilenlere; Üniversitemizde aynı bölüme kayıt olma hakkı kazandığı takdirde aynı oranlarda;
 • Halen kayıtlı oldukları üniversitelere ÖSYM tarafından %75 indirimli veya burslu olarak yerleştirilenlere Üniversitemizde aynı bölüme kayıt olma hakkı kazandığı takdirde %50 oranında indirim/burs imkânı sağlanacaktır.

Adayların burs durumları, halen kayıtlı oldukları üniversiteye indirimli/burslu yerleştiklerini gösteren YKS/ÖSYS/TYT/AYT/DGS sonuç belgesi üzerinden kontrol edilecektir.

 • Üniversiteye kayıt yılı itibarıyla, başvuru yapılan programın %25 veya %50 indirimli kontenjanına ilişkin taban puanı sağlayanlara aynı oranda indirim imkânı sağlanacaktır. Başvuru yapılan programa ilgili yılda %25 veya %50 indirimli kontenjan açılmamış ise, bu programın ücretli kontenjanına birinci sırada yerleşen öğrencinin puanından (programın ücretli kontenjanının en büyük puanından) daha yüksek puana sahip olanlara %25 oranında indirim imkânı sağlanacaktır.

ONLINE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel