Maltepe Üniversitesi | 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Puana Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları Duyurusu

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Puana Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları Duyurusu

Önlisans ve lisans bölümlerine/programlarına Merkezi Puana göre (Ek Madde-1) yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin kayıtları 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Kayıt yaptıran öğrencilerden;

27 Eylül 2021 (Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu- Saat: 10:00)

İngilizce Yeterlilik Sınavı (İngilizce Programa kayıt hakkı kazanan ve Hazırlık sınıfı başarısı olmayanlar için Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.)

 

30 Eylül 2021 (Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu- Saat: 10:00)

İngilizce Muafiyet Sınavı (Türkçe Programa kayıt yaptıran ve zorunlu İngilizce
derslerinden muaf olmak isteyenler için)

 

KESİN KAYIT BELGELERİ

 • Kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan “yatay geçiş yapılmasına engel olmadığına” dair yazı (Kayıtlı olunan üniversiteden yatay geçiş ile ayrılmasına mali açıdan engel bir durum olmadığını belirten yazıdır.)
 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve 1 Adet Fotokopisi (Aslı görülüp, fotokopisi alınacaktır.)
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre YKS/ÖSYS/TYT/AYT /DGS
 • Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi
 • Öğrenci Belgesi (Belgenin son 1 ay içerisinde alınmış tarihli ve onaylı olması gerekmektedir.) e-imzalı belge kabul edilmektedir.
 • 2 Adet Transkript (Transkriptin son 1 ay içerisinde alınmış güncel ve onaylı olması gerekmektedir.) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç.) e-imzalı belge kabul edilmektedir.
 • Ders içerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç.)
 • Ders içeriklerinin, küresel salgından dolayı onaylı olma zorunluluğu yoktur. Ders içerikleri kayıt hakkı kazanılması halinde, kesin kayıt sırasında ilgili Fakülte/Yüksekokul sekreterliğine teslim edilecektir. (Tıp Fakültesi'ne başvuracak adaylar ders içeriklerini başvuru esnasında Tıp Fakültesi sekreterliğine teslim etmek zorundadır.)
 • Disiplin Durum Belgesi (öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 • Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
 • YKS/ÖSYS/TYT/AYT ile yerleşenler için Lise Diploması ve 1 adet fotokopisi
 • DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Lise Diploması ve Önlisans Diploması aslı ve 1’er adet fotokopisi (Asılları görülüp, fotokopileri alınacaktır.)
 • İngilizce Hazırlık Durum Belgesi (Eğitim dili İngilizce olan bölümlere başvuran adaylardan; kayıtlı oldukları üniversitede İngilizce Hazırlık öğrenimi görenlerin veya muafiyet için geçerli sınav sonucuna sahip olanların belgelerini eklemeleri gerekmektedir.) (Belgede kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının yazılması gerekmektedir.) Eğitim dili “Türkçe” olan bölümler için bu belge zorunlu değildir. Belgelerin onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı) olması gerekmektedir.

 

 • Eksik belgeyle kayıt yapılmaz.
 • Belgelerin onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı) olması gerekmektedir.
 • Onaylı olmayan belge ile kayıt işlemi gerçekleştirilemez.
 • Kesin kayıtta adayın bizzat bulunması gerekmekte olup; kayda gelemeyen adayların noter onaylı vekili aracılığı ile kayıt işlemi gerçekleştirilecektir.

 

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurusu için Tıklayınız.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel