Maltepe Üniversitesi | 2021-2022 Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre (GANO) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları Duyurusu

2021-2022 Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre (GANO) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları Duyurusu

Önlisans ve lisans bölümlerine/programlarına Genel Not Ortalamasına göre yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin kayıtları 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt yaptıran öğrencilerden;

06 Eylül 2021 (Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu- Saat: 10:00)

İngilizce Yeterlilik Sınavı (İngilizce Programa kayıt hakkı kazanan ve Hazırlık sınıfı başarısı olmayanlar için Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Bu sınavdan başarısız olanlar kayıt yaptıramayacaklardır.

 

30 Eylül 2021 (Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu- Saat: 10:00)

İngilizce Muafiyet Sınavı (Türkçe Programa kayıt yaptıran ve zorunlu İngilizce
derslerinden muaf olmak isteyenler için)

 

KESİN KAYIT BELGELERİ

 

 • Kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan “yatay geçiş yapılmasına engel olmadığına” dair yazı (Kayıtlı olunan üniversiteden yatay geçiş ile ayrılmasına mali açıdan engel bir durum olmadığını belirten yazıdır.)
 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve 1 Adet Fotokopisi (Aslı görülüp, fotokopisi alınacaktır.)
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre YKS/ÖSYS/TYT/AYT /DGS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi
 • Öğrenci Belgesi (Belgenin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı) olması gerekmektedir.)
 • 2 Adet Transkript (Transkriptin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı) olması gerekmektedir.)
 • Ders içerikleri (Ders içeriklerinin, küresel salgından dolayı onaylı olma zorunluluğu yoktur. Kesin kayıt sırasında ilgili Fakülte/Yüksekokul Sekreterliğine teslim edilecektir.)
 • Disiplin Durum Belgesi (öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 • YKS/ÖSYS/TYT/AYT ile yerleşenler için, Lise Diploması ve 1 adet fotokopisi (Aslı görülüp, fotokopisi alınacaktır.)
 • DGS ile yerleşmiş öğrenciler için, Lise Diploması ve Önlisans Diploması aslı ve 1’er adet fotokopisi (Asılları görülüp, fotokopileri alınacaktır.)

 

 

 • Eksik belgeyle kayıt yapılmaz.
 • Belgelerin onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı) olması gerekmektedir.
 • Onaylı olmayan belge ile kayıt işlemi gerçekleştirilemez.
 • Kesin kayıtta adayın bizzat bulunması gerekmekte olup; kayda gelemeyen adayların noter onaylı vekili aracılığı ile kayıt işlemi gerçekleştirilecektir.

 

NOT: 1

Kayıt yaptıran öğrencilerimiz; önceki üniversitelerinde aldıkları derslere ilişkin muafiyet taleplerini, transkript ve ders içerikleriyle birlikte kayıt yaptırdıktan sonra, ilgili Fakülte/Yüksekokul sekreterliğine teslim edeceklerdir.

NOT: 2

Kayıt işlemlerinde öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bizzat bulunması gerekmektedir. Kendisinin gelemeyeceği bir durumda; noterden vekalet vereceği kişi veya kişiler kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

Kayıt Hakkı Kazanan Aday Listesi için TIKLAYINIZ.

 

 

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel