Maltepe Üniversitesi | 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Afiş Sergisi: Engel / Sizken

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Afiş Sergisi: Engel / Sizken

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ AFİŞ SERGİSİ

ENGEL / SİZKEN

Dünyada 600 milyondan fazla insan, Türkiye'de 8 milyon insan...

Fiziksel, zihinsel ya da duygusal yetersizliklerden dolayı engelli.

Sosyal veya kültürel olgular, ayrımcılık ya da dışlanma...

Hakların ya da ilkelerin ihlali...

Oysa ki tüm insanlar eşit değerde.

Eğitim, istihdam, barınma, ulaşım, kültürel yaşam ve kamu yerlerine ya da hizmetlerine erişim konusundaki ayrımcılık ve dışlanma günümüzde vahim boyutlara ulaştı.

Uluslararası insan hakları belgelerinde altı çizilen ise tüm insanlarda olduğu gibi engellilerin de siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal haklardan eşit düzeyde yararlanması.

Bizler ise bu gerçeğin aksine, ihmal, göz ardı etme, dışlama, ayrıştırma veya farklılaştırma gibi yollarla engellilerin tüm haklarını görmezden geliyor, onları haklarını kullanmaktan yoksun bırakıyoruz.

Bu gerçekle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Dr.Öğr.Üyesi Seyit Mehmet Buçukoğlu'nun düzenlediği ve Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarladığı afişlerde ENGEL/SİZKEN teması vurgulanıyor.

Günlük hayatta engelli bireylerin ve özellikle de engelli öğrencilerin yaşadıkları problemleri tasarımla ifade eden, sosyal sorumluluk bilinciyle duyarlılık sağlamayı amaçlayan ENGEL/SİZKEN sergisinin açılışı 3 Aralık Pazaratesi günü saat 14.00'da yapılacaktır. Sergi, 3-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi Girişi Fuaye Alanında izlenebilir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel