Maltepe Üniversitesi | 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ulusal Afiş Yarışması “Engel / Sizken”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ulusal Afiş Yarışması “Engel / Sizken”

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
ULUSAL AFİŞ YARIŞMASI
“ENGEL / SİZKEN”

Yarışmanın Amacı:

 

Engellilerin yaşam süreci ve gündelik yaşam içinde karşılaştıkları ve onların karşısına yine bizler tarafından çıkarılan engeller, sosyal boyutta irdelenmesi gereken önemli bir konu olarak dikkat çekmektedir. Engellilerin haklarını göz ardı etme ve sosyal hayatta ayrıştırma gibi eylemlerin konu edileceği, “Engel/Sizken” temasına sahip yarışmamız toplumda farkındalık yaratma amacını taşımaktadır. Maltepe üniversitesi GSF Grafik Tasarımı Bölümü olarak her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde ele aldığımız “Engel/Sizken” teması bu yıl ulusal düzeyde afiş tasarımı yarışmasına dönüşerek, farklı üniversitelerden tasarım öğrencilerini buluşturmak, konuya üniversite gençleri tarafından dikkat çekmek, tasarım alanında eğitim gören genç tasarımcıları sosyal sorumluluk projeleri kapsamında teşvik etmek gibi misyonları üstlenmektedir.

 

Genel olarak yarışmanın amacı; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Engel/Sizken temalı afiş yarışması ile konuyu ifade eden afişlerin seçilmesi, yarışmaya katılan tasarımlar arasından sergilenmeye değer bulunan afişlerin ilgili hafta kapsamında sergilenmesi ve toplumda farkındalık yaratmasıdır.

 

Yarışma Takvimi:

 •     Son Teslim Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi
 •     Değerlendirme Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı
 •     Sonuçların Açıklanması: 27 Kasım 2019 Çarşamba
 •     Ödül Töreni: 03 Aralık 2019 Salı
 •     Sergileme: 03 – 13 Aralık 2019 tarihleri arasında “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlik programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 

Katılım Koşulları:

 •  Yarışma, Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Bölümü ve Sanat-Tasarım Fakültelerindeki ilgili bölümlerde eğitim alan lisans öğrencilerine açıktır.
 •  Yarışmaya bireysel olarak katılım kabul edilmektedir. Bir yarışmacı, en fazla 3 (üç) afişle katılabilir.
 •  Her afişte, 6 rakam veya harften oluşan rumuz kullanılmalıdır. Birden fazla afişle katılacak yarışmacılar aynı rumuza ek olarak sıra numarası ekleyebilirler (Örn; ABCDEF-1). Rumuz, basılı afiş arkasında ve gönderilecek CD/DVD üzerinde, bunlarla birlikte ayrıca mail olarak gönderilecek .jpeg dosyasının adında da yer almalıdır.
 • Yarışmaya katılanlar Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’ne vermekle yükümlü oldukları ıslak imzalı katılım formu ile afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu eser ya da eserlerle daha önce hiçbir yarışmaya katılmadıklarını ve hiç bir yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler, ödüle veya sergilemeye değer görülmüş olsalar bile yarışma dışı bırakılır.)
 •  Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Maltepe Üniversitesi’ne ait olacak, iade edilmeyecektir. Maltepe Üniversitesi yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet, sosyal medya ve diğer her türlü dijital ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal ve uluslararası haber yapma hakkına sahip olacaktır.
 •  Seçici kurul, gerek gördüğünde afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Maltepe Üniversitesi tarafından ödül tutarı dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.
 •  Bir yarışmacı yarışmaya en fazla 3 (üç) afişle katılabilir, birden fazla ödüle layık görülebilir.
 •  Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul (Jüri) kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
 •  Afiş çalışmalarında dört renkli (CMYK) offset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.
 •  Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel mesaj olarak “3 Aralık Dünya Engelliler Günü ENGEL/SİZKEN” ibaresi yer almalıdır. Bu ibarenin yer almadığı tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen ibarenin dışında afiş üzerinde tasarımcının belirlediği ve tasarımı destekleyici slogan da yer alabilir.
 •  Afişlerin dijital orijinali, Adobe Illustrator (.ai) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd) veya Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak, layerları açık olacak şekilde çalışılmalıdır.
 •  Çalışmalar 50×70 cm dikey olarak çalışılacak ve en düşük 3 mm fotoblok baskı olarak gönderilecektir. (50×70 cm afiş için net baskı alanı; 48×68 cm olmalıdır.)
 •  Sadece fotoblok baskı olan afişler değerlendirmeye alınacaktır. Rulo, A3-A4 baskı olarak getirilen/gönderilen afişler elden, kargo veya postadan teslim alınmayacaktır.
 •  Çalışmaların değerlendirilmelerinde kullnılmak üzere 300 dpi ve en çok 2000 pixel olacak şekilde .jpeg dosyaları [email protected] adresine mail olarak gönderilmelidir. Gönderilen görsellerin jpeg isimleri çalışmalara verilen rumuz ile aynı olmalıdır. Birden fazla çalışma gönderiliyorsa rumuza ek olarak sıra numarası verilmelidir.
 •  Ödül alan afişlerin dijital orjinali, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra, Jüri tarafından istenecektir.
 •  Çalışma orjinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, belirtilen özelliklerde, fontlar convertlenerek CD veya DVD kaydı yapılıp teslim edilecektir.
 •  Afiş üzerinde uygun bir yerde Maltepe Üniversitesi logoları yer alacaktır. İlgili logolar https://www.maltepe.edu.tr/tr/maltepe-universitesi-logolarimiz adresinden temin edilebilir

 

Seçici Kurul:

 •     Prof.Dr. Sema ILGAZ TEMEL / Marmara Üniversitesi GSF Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
 •     Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Irmak AKÇADOĞAN / Doğuş Üniversitesi STF Grafik Tasarım Bölüm Başkanı
 •     Dr.Öğr.Üyesi Ezgi KARAATA / Marmara Üniversitesi GSF Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
 •     Dr.Öğr.Üyesi Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU / Yeditepe Üniversitesi GSF Grafik Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı
 •     Dr.Öğr.Üyesi Seyit Mehmet BUÇUKOĞLU / Maltepe Üniversitesi GSF Grafik Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Ödüller:

 •     Birincilik: 3.000 TL + Plaket
 •     İkincilik: 2.000 TL + Plaket
 •     Üçüncülük: 1.000 TL + Plaket

 

Yarışmayı Düzenleyen:

 •     Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü.

 

Katılım Şekli ve Adresi:

 •     Yurtiçinden gönderilecek afişler elden, kargo veya posta yolu ile teslim edilebilir.

 

Adres:

Arş.Gör.Yusuf Tolga ÜNKER
Maltepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarımı Bölüm Başkanlığı
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0216 626 10 50
Faks: 0216 626 10 70

 

BAŞVURU FORMU

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel