Maltepe Üniversitesi | AZAMİ DEVAM SÜRESİ SONA EREN ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA DUYURU

AZAMİ DEVAM SÜRESİ SONA EREN ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA DUYURU

<<2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendinde “…Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan
mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir…” hükmü çerçevesinde alınan ve ilgi yazımız ile bildirilen karar uyarınca azami süresini dolduranların sınavlara başvuru tarihi 06.10.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde iki ek sınav hakkından yararlanabileceklerine karar verilmiştir.>>

Bu durumdaki tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

Başvuru yapmak isteyenlerin ilgili oldukları Fakülte, Yüksekokul ya da Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne dilekçe vermeleri gerekmektedir.


Başarı dileklerimizle,

REKTÖRLÜK

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel