Maltepe Üniversitesi | Dikey Geçiş

Dikey Geçiş

Meslek Yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin, mezun oldukları alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Dikey Geçiş ile öğrenci alınacak programlarımıza ilişkin bilgiler her yıl ÖSYM tarafından yayımlanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda yer almaktadır. Adayların Dikey Geçiş yoluyla Üniversitemize kayıt yaptırabilmeleri için bu sınava girmeleri, DGS Kılavuzunda yer alan Üniversitemiz programlarını tercih etmeleri ve bu programlara ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmaları gerekmektedir.

Dikey Geçiş yoluyla Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, mezun oldukları önlisans programında aldıkları derslerden uygun olanları Üniversitemize transfer edebilmektedir. Transfer başvurusu için, öğrencilerimizin önlisans programında aldıkları derslere ilişkin transkript ve ders içeriklerini kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Hangi derslerin, hangi başarı notlarıyla transfer edileceğine ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilmektedir.

 Yıllara göre; DGS ile öğrenci alınan programları, puan türlerini ve en küçük (taban) - en büyük (tavan) puanlarını görmek için tıklayınız.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel