Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültemizin Programları, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) Tarafından Akredite Edildi

Eğitim Fakültemizin Programları, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) Tarafından Akredite Edildi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği Programları üç yıl, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı iki yıl süre geçerli olmak üzere Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilmiştir.

Emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz,

Saygılarımızla…

REKTÖRLÜK

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel