Maltepe Üniversitesi | İlan İptali Hakkında

İlan İptali Hakkında

17.07.2020 tarih ve 31188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ilanlarımız Rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup ilgililere duyurulmaktadır.
 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel