Maltepe Üniversitesi | Kayıt & Kabul

Kayıt & Kabul

Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarına; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme (LYS-DGS) sonuçlarına göre ve bazı bölümler için yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenci alınacak programlarımıza ilişkin; ücret, burs, kontenjan vb. bilgiler her yıl ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

Programlarla ilgili ayrıntılı bilgi için Aday Öğrenci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kayıt hakkı kazanan adaylara kayıt işlemlerinde rehberlik yapması amacıyla her yıl ilgili tarihlerde Yeni Kayıt Esasları ve Kayıt Bilgi Kitapçığı hazırlanmakta ve Üniversitemiz web sayfasından duyurulmaktadır.

 Kayıt Bilgi Kitapçığı (YKS) 2021-2022 için tıklayınız.

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler de yatay geçiş yoluyla Üniversitemize kayıt yaptırabilmekte veya kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla özel öğrenci olarak Üniversitemizden ders alabilmektedir.

 Yatay geçiş ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 Özel öğrencilik ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yabancı uyruklu veya YÖK tarafından belirlenen şartları taşıyan T.C. uyruklu öğrenciler ise yurtdışı kontenjanlarımızdan faydalanarak Üniversitemize kayıt yaptırabilmektedir. Yurtdışından öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilke ve esaslar ile Üniversitemizin Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesine göre yapılmaktadır.

Yurtdışından öğrenci kabulü ile ilgili ayrıntılı bilgi için Uluslararası Ofis web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel