Maltepe Üniversitesi | Maltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ve MA-TİN arasında İyi Niyet Protokolü imzalandı

Maltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ve MA-TİN arasında İyi Niyet Protokolü imzalandı

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri; eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar yürütür ve özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel değerlendirme, tanılama ve yönlendirme hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Söz konusu protokol kapsamında MATİN ve Maltepe RAM iş birliği ile ebeveynlere yönelik “Dijital Farkındalık Ebeveyn Okulu” ve rehber öğretmenlere yönelik “Rehber Öğretmen Sempozyumu” projeleri üzerinde çalışmalara başlanmıştır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel