Maltepe Üniversitesi | Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: ARŞ. GÖR. KADRO İLANI İPTALİ

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: ARŞ. GÖR. KADRO İLANI İPTALİ

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 25.09.2019 tarih ve 30899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosu ilanı Rektörlükçe iptal edilmiştir, ilgililere önemle duyurulur.
REKTÖRLÜK
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel