Maltepe Üniversitesi | Üniversite Misyonumuz

Üniversite Misyonumuz

Üniversitemiz;

  • Ulusal ve evrensel gelişim önceliklerini gözeterek; eğitim-öğretim, Ar-ge, sanat ve topluma hizmet düzeyini ve niteliğini sürekli olarak artırmayı;
  • Gelişim ve değişim dinamiklerini çok disiplinli ve iç/dış paydaşlarla işbirliği içinde izlemeyi ve harekete geçirmeyi;
  • Etik/insani/ mesleki değerler çerçevesinde kalkınma ve gelişmeye katkı sağlamayı;
  • Yetkin, yaratıcı, yenilikçi, çok yönlü, mutlu ve saygın bireyler yetiştirmeyi,

   misyon edinmiştir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel