Maltepe Üniversitesi | Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

VİZYON
Vizyonumuz; Üniversitemizin çağdaş bir dünya üniversitesi olması yönündeki hedef ve çalışmalarını gerçekleştirmek üzere konusunda uzman, nitelikli, girişimci, dinamik ve mutlu çalışanlardan oluşan insan kaynağına sahip olmasını sağlamaktır.


İnsan Kaynakları Politikası

Üniversitemizin çağdaş bir dünya üniversitesi olması yönündeki hedef ve çalışmalarını gerçekleştirebilmek üzere, gerekli insan kaynağını sağlamak ve bu kaynağın Üniversitemizin bütünlüklü bir biçimde ilerlemesinde ne denli önemli olduğu bilinciyle hareket etmektir.

  •     Öncelikle çalışan onuru ve huzuruna uygun çalışma ortamını sağlayan, bunu etik değerlerle/insan haklarıyla karşılayan ve yasal çerçevelere dayandıran,
  •     Üniversitemizin amaç, hedef ve stratejileri doğrultusunda; konusunda uzman ve nitelikli iş gücünü istihdam eden,
  •     Çalışan memnuniyeti ve bağlılığını sağlamak üzere takım ruhunu canlı tutan,
  •     Akademik/idari ve hizmetli personelin ihtiyaç duyduğu kişisel gelişimleri de dâhil olmak üzere eğitimlerini desteklemek amacıyla konu uzmanı eğitimcilerden destek alan,
  •     Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen,
  •     İşe alım, yükseltme ve ücretlendirme gibi tüm uygulamalarda cinsiyet, medeni durum, inanç, etnik köken, hamilelik durumu veya olasılığı gibi tüm bireysel özelliklere dayalı ayırımcı unsurların, tutum ve eylemlerin karşısında duran,
     

Çalışanların başarılarını tanımlı süreçlerle değerlendirerek farklı takdir mekanizmaları ile özendiren bir üniversite olmaktır.

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel