Maltepe Üniversitesi | T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: “ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ” ve “ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: “ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ” ve “ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ    

İlk Başvuru Tarihi             : 14.09.2021         

Son Başvuru Tarihi           : 28.09.2021

Ön Değerlendirme Tarihi  : 29.09.2021

Sınav Tarihi                       : 30.09.2021

Sınav Sonuç Tarihi            : 01.10.2021

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

•           Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)     

•           Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

•           Özgeçmiş (YÖK Formatlı)

•           ALES Belgesi

•           Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

•           Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)

•           2 adet vesikalık fotoğraf

•           Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•           Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•           Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)

•           Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)

•           Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)

•           Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı)

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL  Tel: 0(216) 626 10 50

 

Fakülte-Yüksekokul

Bölüm-Program

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

   

 

 

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Arş. Gör.

1

Bilgisayar, Yazılım veya Bilişim Mühendisliği alanlarının birinden mezun olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı

Öğr. Gör.

1

İletişim Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Öğr. Gör.

1

Konaklama İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği veya Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans mezunu olmak, Turizm Otel İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör.

3

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programlarından birinden mezun olmak, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Ayrıca İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel