Maltepe Üniversitesi | T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR.

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm, program ve anasanat dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 29.12.2020

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)       : 12.01.2021

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesör İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Doçent İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Fakülte - Yüksekokul

Bölüm-Program-Anasanat Dalı

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Özel Eğitim alanında almış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü
Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Medeni Hukuk alanında almış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve/veya lisansüstü eğitimini Halkla İlişkiler ve/veya İşletme alanında tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Bilgisayar, Yazılım veya Bilişim Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve doktora eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr.

1

Lisans, doktora ve doçentlik derecelerini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Doç. Dr.

2

Lisans, doktora ve doçentlik derecelerini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve doktora eğitimini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Prof. Dr.

1

Doktora eğitimini Bilgisayar, Yazılım veya Bilişim Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Konservatuvar

Türk Müziği Bölümü
Türk Halk Müziği Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisansüstü eğitimini Türk Halk Müziği alanında tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
İlk ve Acil Yardım Programı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel