Maltepe Üniversitesi | T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 08.05.2019

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 22.05.2019

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.).

Doçentler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.).

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.).

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla, son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program / Anabilim Dalı

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Psikometri/Ölçme ve Değerlendirme alanından almış olmak.

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanından almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında tamamlamış olmak.

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Okul Öncesi Eğitimi alanından almış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Bilişim alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans veya lisansüstü eğitimini Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Animasyon veya ilgili bölümlerde tamamlamış olmak. Piksel ve vektör tabanlı tasarım alanında uygulamalı ders verebilmek.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat Bölümü

Doç. Dr.

2

Lisans, lisansüstü eğitimini ve Doçentlik unvanını İktisat alanından almış olmak.

İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini İşletme veya İşletme Yönetimi alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisansüstü eğitimini İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret, Lojistik, Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak ve Uluslararası Ticaret ile Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında ulusal ve uluslararası yayınları olmak. Ayrıca ders verme deneyimine sahip olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) Bölümü

Prof. Dr.

2

Doçentlik veya Doktora eğitimini İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret, Lojistik, Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak ve Uluslararası Ticaret alanında ulusal ve uluslararası yayınları olmak. Ayrıca İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doç. Dr.

2

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Lisans ve lisansüstü eğitimini Sosyal Hizmet alanından almış olmak.

Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora ve lisans eğitimini Sosyoloji alanında tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve Doktora eğitimini Sosyoloji alanından almış olmak.

Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi

Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterliğini İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım alanlarından birinde tamamlamış ve Yat Tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve doktora eğitimini Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

İç Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Resim alanında ve Doktora/Sanatta Yeterlik eğitimini İç Mimarlık alanında tamamlamış olmak.

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında ve Doktora/Sanatta Yeterlik eğitimini İç Mimarlık alanında tamamlamış olmak.

Mimarlık Bölümü

Prof. Dr.

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında ve Yüksek Lisans ile Doktora eğitimini Restorasyon alanında tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında ve Yüksek Lisans ile Doktora eğitimini Restorasyon alanında tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında ve Yüksek Lisans ile Doktora eğitimini Yapı alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında ve Yüksek Lisans ile Doktora eğitimini Yapı alanında tamamlamış olmak.

Mimarlık (İngilizce) Bölümü

Prof. Dr.

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında ve Yüksek Lisans ile Doktora eğitimini Mimari Tasarım alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında ve Yüksek Lisans ile Doktora eğitimini Yapı alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında ve Yüksek Lisans ile Doktora eğitimini Mimarlık Tarihi alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında ve Yüksek Lisans ile Doktora eğitimini Mimaride Bilgisayarla Tasarım alanında tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik (İngilizce) Bölümü

Prof. Dr.

1

Doçentlik ve Doktora unvanını Fizik alanından almış olmak ve Kuantum Elektroniği alanında çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Makina Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Moleküler Dinamik Simülasyon metoduyla ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ABD

Prof. Dr.

1

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Doçent

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Acil Tıp uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ABD

Dr. Öğr. Üyesi

2

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları ABD

Prof. Dr.

2

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji ABD

Prof. Dr.

1

Kardiyoloji uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nükleer Tıp ABD

Prof. Dr.

1

Nükleer Tıp uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Spor Hekimliği ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Spor Hekimliği uzmanı olmak ve İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Biyofizik alanından almış olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji ABD

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Fizyoloji alanından almış olmak, Spor Fizyolojisi üzerine teknik ve deneysel çalışmaları olmak, Gastrointestinal sistemle ilgili çalışmaları olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Doktora eğitimini Tıp Eğitimi alanında tamamlamış olmak. İngilizce yeterliliğe sahip olmak ve Akreditasyon çalışmalarında deneyimli olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Hemşirelik Esasları Alanında tamamlamış olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel