Maltepe Üniversitesi | T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ALINACAKTIR

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ALINACAKTIR

            08 Mayıs 2019 tarih ve 30768 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilanımızla ilgili olarak; “Özellikler” kısmında düzeltmeler yapılmış olup Sınav Takviminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfası www.maltepe.edu.tr den ulaşabilirler.

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla, son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi             : 08.05.2019

Son Başvuru Tarihi           : 22.05.2019

Ön Değerlendirme Tarihi  : 24.05.2019    

Sınav Tarihi                       : 27.05.2019

Sınav Sonuç Tarihi            : 29.05.2019

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program / Anabilim Dalı

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi

Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü

Arş. Gör.

2

Lisans eğitimini Gemi ve Yat Tasarımı alanında tamamlamış olmak.

Mimarlık Bölümü

Arş. Gör.

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında tamamlamış olmak ve Tezli Yüksek Lisans eğitimine Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programında devam ediyor olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Öğr. Gör.

1

Tezli Yüksek Lisans eğitimini Psikiyatri Hemşireliği alanında tamamlamış olmak.

Öğr. Gör.

1

Tezli Yüksek Lisans eğitimini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamış olmak.

Arş. Gör.

1

Tezli Yüksek Lisans eğitimini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yapıyor olmak.

Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojileri Programı

Öğr. Gör.

1

Lisans eğitimini Uçak Gövde-Motor Bakım bölümünde tamamlamış olmak ve alanında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Öğr. Gör.

1

Lisans ve Tezli Yüksek Lisansını İşletme veya Muhasebe ve Finans alanlarının birinde tamamlamış olmak ve yine bu alanların birinde Doktora eğitimine devam ediyor olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör.

5

Lisans eğitimini İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinde tamamlamış olmak ve en az Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. Ayrıca belgelendirmek koşuluyla lisans mezuniyeti alanında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Personel Birimine bir dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 • Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)     
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 asıl) (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)     
 • Özgeçmiş (YÖK Formatlı)
 • ALES Belgesi
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Diploma fotokopileri (onaylı)
 • Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa)
 • Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa)
 • Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)
 • Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı)

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Birimi (Rektörlük) Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL  Tel: 0(216) 626 10 50 Dahili : 2021 – 2022 – 2023   

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel