Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri” Alınacaktır

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri” Alınacaktır

Üniversitemizin aşağıda gösterilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 16.06.2022

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 30.06.2022

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesör İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Doçent İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya [USB]),
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Fakülte-Yüksekokul

Bölüm-Program-Anabilim Dalı

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanından almış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Sinema Anasanat Dalından almış ve Doktora eğitimini tercihen İletişim Bilimleri alanında tamamlamış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Değer Felsefesi alanında tamamlamış olmak.

Sosyal Hizmet Bölümü

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanından almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Tasarım alanından almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Siber Güvenlik alanlarında çalışmaları bulunmak. Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kimya mühendisliği mezunu olup, enerji ve çevre teknolojileri konusunda çalışmalar yapmış olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği Yapı alanından almış olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktora eğitimini Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler Bölümü
Biyoistatistik ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve Doktora eğitimini Biyoistatistik alanında tamamlamış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Temel Bilimler Bölümü
Tıp Tarihi ve Etik ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve Doktora eğitimini Tıp Tarihi ve Etik alanında tamamlamış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Doç. Dr.

1

Lisansüstü eğitimlerinden birini İç Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora Eğitimini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak, Yükseköğretim kurumlarında Uçak Teknolojisi alanında ders verme deneyimine sahip olmak.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel