Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri” Alınacaktır

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri” Alınacaktır

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm ve anabilim dalına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 19.04.2021

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)       : 03.05.2021

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Doçent İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.
   

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)  
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)  
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Fakülte

Bölüm-Anabilim Dalı

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Güzel Sanatlar Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Doç. Dr.

1

              

Doktora eğitimini ve Doçentlik unvanını Biyoloji veya Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak ve Gastronomi alanında öğretim üyesi olarak ders verme deneyimine sahip olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini İşletme alanından almış olmak; ayrıca lisans ve lisansüstü düzeyde İngilizce ders verme deneyimine ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve yüksek lisans derecesini İnşaat Mühendisliği alanından, Doktora eğitimini Geoteknik alanından almış olmak ve Fen Bilimleri alanında İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve yüksek lisans derecesini İnşaat Mühendisliği alanından, Doktora eğitimini Yapı alanından almış olmak ve Fen Bilimleri alanında İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve lisansüstü eğitimini Biyoloji alanından almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanından almış olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel