Trafik Güvenliği Kurulu | Kampüs Trafik Kuralları
TRAFİK GÜVENLİĞİ KURULU

Kampüs Trafik Kuralları

Paylaş

T.C.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

TRAFİK KURALLARI

 

Üniversitemizde birlikte ve güven içinde yaşayabilmemizin temel şartlarından biri olan trafik kurallarının düzenleyici ve yol gösterici mahiyette belirlenmesi gerekmiştir. Bu gerekçe ile hazırlanan aşağıda sıralı “Maltepe Üniversitesi Trafik Kuralları”na riayet edilmesi Üniversitemizin tüm paydaşlarının sorumluluğundadır. Maltepe Üniversitesi Trafik Kuralları ilgili yasal mevzuata ve Üniversitemiz yönetiminin kararlarına dayanmaktadır. Kurallarının belirlenmesi ve uygulanması Maltepe Üniversitesi Trafik Güvenliği Kurulu’nun denetiminde gerçekleştirilir.

Yerleşkemizde araç kullanımının, zorunlu haller dışında “doğal bir hak” olmadığı”, Üniversitemiz tarafından tanınan bir ayrıcalık olduğu unutulmamalıdır.

Maltepe Üniversitesi Trafik Kuralları, yerleşkede daimi olarak geçerli olan kurallardır. Kuralların uygulanmasında, aksi bir durum yetkili merciiler tarafından belirlenmedikçe, her hangi bir saat/mekân sınırlaması bulunmamaktadır.

 

1.   Yerleşkede Trafik Akışı İle İlgili Kurallar

 

1.1.      Yayalar:

1.1.a.   İnsan hayatı en üstün değerdir. Yerleşkemiz içinde her hal ve şartta yayalar öncelik hakkına sahiptir. Yayaların geçiş üstünlüğü vardır. Yayaların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü davranıştan kaçınılmalıdır.

1.1.b.   Yayaların öncelik hakları olmakla birlikte, yayalar da trafik kurallarına uymakla yükümlüdürler. Yayaların, trafikte oldukları sürede kendilerine ayrılan alanları tercih etmeleri gerekmektedir. Karşıdan karşıya geçişlerde, belirlenen yaya geçitlerinin kullanılması gereklidir. Yayaların, karşıdan karşıya geçişler haricinde, yürüyüş için ayrılan yolları tercih etmeleri gerekmektedir.

 

1.2.      Araçların Yerleşkeye Girişi:

1.2.a.   Üniversitemiz yerleşkesinde kamuya tahsis edilmiş araçların (ambulans, taksi, itfaiye aracı vb.), toplu taşıma araçlarının, Üniversite hizmet araçlarının, yerleşkemizde bulunan Marmara Koleji Servis araçlarının, Üniversitemiz akademik ve idari personel ile öğrencilerimize ait özel araçların, Marmara Koleji bünyesinde çalışanlara ve velilere ait özel araçların ve gerekli izinleri olmak koşulu ile ziyaretçi araçlarının bulunmasına izin verilmektedir. Sayılan tüm araçların “Maltepe Üniversitesi Trafik Kuralları”na uymaları zorunludur.

1.2.b.   Üniversitemiz yerleşkesine sürekli olarak giriş yapacak tüm özel araçlarda yeni nesil araç tanıtım kartlarının bulunması zorunludur. Araç tanıtım kartı olması gereken araçların, söz konusu tanıtım kartı olmadan yerleşkeye girişi yasaktır.

1.2.c.   Üniversitemiz öğrencileri ile Marmara Koleji’nde eğitim gören öğrencilerimizin velilerine her akademik dönem/eğitim-öğretim dönemi başında, yerleşkeye giriş yapması öngörülen araç için, ilgili birim tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeler karşılığında (şu an için işlemler Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir) araç tanıtım kartı verilir.

1.2.d.   Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile Marmara Koleji çalışanlarının da özel araçları için araç tanıtım kartı almaları gerekmektedir.

1.2.e.   Her hak sahibinin en fazla iki araç için araç tanıtım kartı alma hakkı mevcuttur.

1.2.f.    Araç tanıtım kartlarının tahsisi için ücret öngörüldüğü hallerde bu ücret kartın geçerlilik süresi içinde bir defaya mahsus olarak tahsil edilir. Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile Marmara Koleji çalışanlarından araç tanıtım kartı ücreti tahsis edilmez.

1.2.g.   Araç tanıtım kartları, aracın ön camının sağ köşesinde görülebilecek şekilde yapıştırılmalıdır. Araç tanıtım kartı yapıştırılmamış araçların yerleşkeye girişine izin verilmeyecektir.

1.2.h.   Bir araç için tahsis edilmiş araç tanıtım kartının, başka bir araçta kullanılması yasaktır. Böyle bir kullanım tespit edildiğinde araç tanıtım kartı tahsis edilen aracın ve bu araca ait tanıtım kartını usulsüz şekilde kullanan aracın yerleşkeye girişine izin verilmeyecektir.

1.2.i.    Kamuya tahsis edilmiş araçların, toplu taşıma araçlarının, Üniversite hizmet araçlarının, yerleşkemizde bulunan Marmara Koleji Servis araçlarının araç tanıtım kartı bulundurmaları gerekmemektedir.

1.2.j.    Ziyaretçi aracı olarak yerleşkeye giriş yapacak araçlar için, ziyaret amacı, ruhsat ve sürücü bilgileri güvenlik personeli tarafından kayda alındıktan sonra “Misafir Araç Giriş Kartı” verilir. Ziyaretçi araçlarının yerleşkede bulundukları süre boyunca bu kartı aracın sağ ön camında görünür şekilde bulundurmaları zorunludur.

1.2.k.   Yerleşkeye daimi olarak sair nedenlerle (eşya taşıma, ürün teslim vb.) giriş yapan araçlara “Şirket Aracı Tanıtım Kartı” verilir. Şirket araçlarının yerleşkede bulundukları süre boyunca bu kartı aracın sağ ön camında görünür şekilde bulundurmaları zorunludur.

1.2.l.    Engelli öğrencilerimiz, çalışanlarımız veya velilerimize “Özel Araç Tanıtım Kartı” verilmektedir. “Özel Araç Tanıtım Kartı” kullanımı “Araç Tanıtım Kartı” ile aynı koşullara sahiptir. Ancak “Özel Araç Tanıtım Kartı”na sahip paydaşlarımız park yerlerinin kullanımı konusunda ayrıcalıklı konuma sahiptirler. Acil durum park alanları hariç olmak üzere “Özel Park İzinleri”bulunmaktadır.

1.2.m.  Araç tanıtım kartı, misafir araç kartı ve/veya şirket aracı tanıtım kartı bulundurması zorunlu olup da bulundurmayan bir aracın yerleşkeye girişine izin verilmez. Böyle bir aracın sair surette yerleşkeye girdiği tespit edilirse aracın yerleşke dışına çıkması için güvenlik personeli gereken işlemleri yapmaya yetkilidir.

1.2.n.   Plakasız araçların, plakası tam olarak okunamayan araçların yerleşkeye girişine izin verilmeyecektir.

 

1.3.      Araçların Seyri

1.3.a.   Yerleşkemizde yayalar, her hal ve şartta öncelik hakkına sahiptirler.

1.3.b.   Yerleşkemizde hız sınırlaması uygulaması mevcut olup, araçların azami hızı – farklı bir uygulama özel olarak belirtilmedikçe – 30 km/saat olarak belirlenmiştir.

1.3.c.   Trafik akışında, kamuya tahsis edilmiş araçların, toplu taşıma araçlarının, Üniversite hizmet araçlarının, yerleşkemizde bulunan Marmara Koleji Servis araçlarının öncelik hakkı bulunmaktadır. Özel araçların sayılan araçların seyrini engellememeleri esastır.

1.3.d.   Yerleşkemizde seyir halinde olan her türlü aracın, “Maltepe Üniversitesi Trafik Kuralları”na, güvenlik personeli ve yetkili kişilerin, trafiğin güvenli ve kontrollü akışı için yaptıkları bildirim ve uyarılara, her türlü işaret ve bilgilendirmeye uymaları zorunludur.

1.3.e.   Gerek yayalar, gerek diğer araçlar gerekse yerleşke düzenine ilişkin olarak tehlike doğurabilecek şekilde araç sevk ve idare edilmesi yasaktır.

1.3.f.    İnsanı ve çevreyi rahatsız edebilecek, yerleşke düzenini bozabilecek şekilde araçların (modifiye edilmiş, egzoz sistemi olması gerekenden farklı çalışan, aşırı gürültü ve duman yayan vb.) yerleşkeye girişi yasaktır. Bu nitelikteki araçların araç tanıtım kartına sahip olmaları, araçların yerleşkeye girişi için hak doğurucu nitelikte değildir.

1.3.g.   Yerleşke içerisinde bulunduğu süre boyunca insanların ve çevrenin rahatsız edilmemesi esastır. Gereksiz yere korna çalınması, yüksek sesle müzik dinlenilmesi, araçtan ve/veya araçla yapılan hareketlerde çevrenin rahatsız edilmesi, çöp atılması yasaktır. Bu kurala aykırı davranan araçlar, derhal yerleşke dışına çıkarılacaktır.

1.3.h.   Araçların seyri halinde meydana gelebilecek kazalardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

2.   Yerleşkede araç parkı ile ilgili kurallar

2.1.        Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personelin, Marmara Koleji’nde eğitim gören öğrencilerimizin velileri ile çalışanlarının ve misafir araçların kendilerine tahsis edilen park yerlerine park etmeleri gerekmektedir. Belirlenen park yerleri haricinde başka bir amaca tahsis edilen park yerine park edilmesi yasaktır.

2.2.        Park yerlerinde belirlenen kurallara, çizgi ve işaretlere riayet edilmesi trafik güvenliğinin sağlanması açısından zorunludur.

2.3.        Yerleşke içerisinde “Park Yeri” olarak belirlenmemiş bir alana araç park edilmesi, böyle bir alanda bekleme yapılması yasaktır. Kaldırım, yol kenarı, yol üstü, bina giriş-çıkışlarının ön bölümü, acil durumda kullanılacağı belirlenmiş alanlar, park yapılmasının sürekli veya süreli olarak yasak olduğu açıkça belirlenmiş alanlara park yapılması yasaktır.

2.4.        Arabalar haricindeki tüm araçlar ancak kendilerine tahsis edilen özel alanlara park edebilirler.

2.5.        Park yerlerinde meydana gelebilecek hırsızlık ve kaza gibi olumsuz olaylardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

3.   Trafik kurallarının İhlali ile ilgili Kurallar

3.1.        Trafik kurallarının ihlalleri ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek durumlar ile Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı sair hareketler, belirlenen Ceza Puan Sistemine tabiidir.

3.2.        Ceza Puan Sistemi:Ceza Puan Sistemi kısıtlayıcı ve ceza verici olarak değil, düzenleyici ve yol gösterici olarak kabul edilmelidir. Ceza Puan Sistemi uyarınca yerleşke içinde seyrine izin verilen, araç tanıtım kartı bulunan araç kullanıcılarının 100 puanı bulunur. Bildirilen ve/veya tespit edilen her kural ihlali için aşağıdaki tabloda belirli oranda ceza puanı uygulaması yapılarak, belirlenen 100 puan üzerinden düşülür.

3.3.        Kural ihlallerinin bildirilmesi yerleşkemizdeki tüm paydaşların yetkisindedir.

3.4.        İhlallerin Bildirilmesinde Usul:Üniversitemiz bilgi otomasyon sistemine giriş izni bulunan tüm paydaşlarımız, Üniversitemiz Trafik Kuralları’nı ihlal eden araçlara ilişkin ihlal bildiriminde bulunabilirler. http://trafik.maltepe.edu.trinternet adresi üzerinden yapılacak ihlal bildirimleri yetkili birimler tarafından değerlendirmeye alınacak, değerlendirme sonucunda Ceza Puanı uygulaması gerekli görülen durumlar ihlali gerçekleştirdiği belirtilen araç sahibine bildirilecektir.

3.5.        İhlalin İlgili Kişiye Bildirilmesinde ve Savunma Hakkının Kullanılmasında Usul:İhlal bildirimi sonrasında yapılacak değerlendirme neticesinde Ceza Puanı uygulaması gerekli görülen durumlarda, ihlali gerçekleştiren aracın kullanıcısına SMS yolu ile hakkında bir ihlal bildirimi yapıldığı, http://trafik.maltepe.edu.tr/adresi üzerinden ihlalin niteliği hakkında detaylı bilgi alması gerektiği bildirilecektir. Kendisine SMS yolu ile Üniversitemiz tarafından yapılan böyle bir bilgilendirmeye muhatap olanların, bilgilendirmeyi takip eden 10 (on) gün içerisinde, söz konusu SMS’te belirtilen internet adresi üzerinden konuya ilişkin savunma yapma hakları korunmuş olup, internet adresi üzerinden yapılacak savunmanın aynı süre içerisinde – bilgilendirmeyi takip eden 10 (on) gün içerisinde –çıktısını alarak imzalamaları ve Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İmzalı olarak teslim edilmeyen savunmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Haklı bir neden olmaksızın belirlenen süre içerisinde usulüne uygun savunma yapılmaması veya yapılan savunmanın Kurul tarafından haklı görülmemesi halinde, ihlali gerçekleştiren ilgiliye, ihlal türüne göre belirlenen oranda Ceza Puanı uygulanmasına Trafik Güvenliği Kurulu tarafından karar verilir. Karar ilgiliye bildirilir.

3.6.        Ceza Uygulamasına İtiraz Hakkının Kullanılmasında Usul:Belirlenen usullerle kesinleşen Ceza Puanlarına ilişkin olarak, kesinleşmeyi takip eden 3 (üç) gün içerisinde itiraz edilebilir. İtirazın yazılı ve imzalı olarak Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. İtirazlar Kurul tarafından değerlendirmeye alınarak sonucu ilgiliye tebliğ edilir.

3.7.        Trafik Kurallarının İhlali halinde Yaptırımlar:

3.7.1.    Yukarıdaki tabloda (C) kategorisinde tanımlanmış eylemler nedeni ile 100 ceza puanını tamamlayarak sıfır puana indirilen araçların 1 (bir) ay süre ile yerleşkeye girişlerine izin verilmez. Bu sürenin eğitim dönemi içerisinde uygulanmasına özen gösterilir.

3.7.2.    Yukarıdaki tabloda (B) kategorisinde tanımlanmış eylemler nedeni ile veya (C) ve (B) kategorisindeki eylemler nedeni ile 100 ceza puanını tamamlayarak sıfır puana indirilen araçların 3 (üç) ay süre ile yerleşkeye girişlerine izin verilmez. Bu sürenin eğitim dönemi içerisinde uygulanmasına özen gösterilir.

3.7.3.    Yukarıdaki tabloda (A) kategorisinde tanımlanmış eylemler nedeni ile veya (C), (B) ve (A) kategorisindeki eylemler nedeni ile 100 ceza puanını tamamlayarak sıfır puana indirilen araçların, 6 (altı) ay süre ile yerleşkeye girişlerine izin verilmez. (A) kategorisindeki eylemlerde ağır kusurlu olduğu tespit edilen araçların 1 (bir) yıl süre ile yerleşkeye girişlerine izin verilmez. Bu sürenin eğitim dönemi içerisinde uygulanmasına özen gösterilir. (A) kategorisinde tanımlanmış eylemler nedeni ile ceza puanı verilmesine Kurul tarafından karar verilmesi halinde, yukarıda sayılan haller dışında da yerleşke, trafik ve birey güvenliği dikkate alınarak ceza puanı alan aracın 15(onbeş) gün ile 3 (üç) ay arasında belirlenecek bir süre ile yerleşkeye girişinize izin verilmemesine karar verilebilir.

3.7.4.    100 puanı sıfırlanan araçların sahiplerine (Araç Tanıtım Kartı alınması sırasında kimlik bildirmesi zorunlu öğrenciler ile diğer paydaşlara) yaptırımların uygulanmadığı süre boyunca yeniden “Araç Tanıtım Kartı” verilmeyecek, birden fazla araç tanıtım kartı mevcut ise diğer araç tanıtım kartı için de yaptırım geçerli olacaktır.

3.7.5.    Araç Tanıtım Kartı iptal edilen araçların sürücülerinin de yaptırım süresi boyunca sürücü olarak yerleşkeye girişleri yasaktır. Sürücü olarak giriş yasağı olan sürücülerin yaptırım süresince yerleşkeye giriş yaptıkları ve/veya yerleşke içerisinde sürücü olarak araç kullandıkları tespit edildiğinde yaptırım süresi iki katına uzatılır.

3.7.6.    Aynı eğitim yılında bir defayı aşar surette sıfır puana indirilen araçların/sürücülerin araç tanıtım kartları, ileriye dönük olarak 1(bir) yıl süre ile iptal edilir. 1 (bir) yıl, eğitim yılı olarak dikkate alınır.

3.7.7.    Bir eğitim yılında alınan ceza puanları bir sonraki eğitim yılı başında sıfırlanır. Ancak yaptırıma tabi olanların yaptırımları devam eder.

3.7.8.    Alkollü veya ehliyetsiz araç kullanma gibi ülke genelinde yürürlükte olan trafik mevzuatına aykırı davranışlar, ceza puanı uygulamasının yanı sıra tutanak ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bildirilir.

3.8.        Disiplin Soruşturmasını Gerekli Kılan Trafik Kuralları İhlalleri:  Aşağıdaki hallerde ilgili kişi hakkında yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca, ceza puanı uygulamasına ilaveten disiplin soruşturması başlatılır.

3.8.1.    Hakkında aksi yönde bir yaptırım uygulanmış olduğu halde, yerleşkeye girişi yasak araç ile giriş yapmak, sürücü olarak yerleşkede araç kullanmak.

3.8.2.    Araç tanıtım kartını kopyalamak, üretmek, çoğaltmak veya sair surette araç tanıtım kartlarına ilişkin olarak sahtecilik işlemi gerçekleştirmek

3.8.3.    Araç tanıtım kartını, bu kartı kullanma yetkisi olmayan bir araca kullandırmak, tanımlı olduğu araçtan başka bir araçta kullanmak veya başkasına kullandırtmak

3.8.4.    Alkollü araç kullanmak

3.8.5.    Başka sürücüleri ve/veya yayaları sözlü veya fiziki olarak taciz etmek,.

3.8.6.    Görevlilere veya uyarıda bulunmak isteyenlere hakaret etmek, fiziksel şiddet uygulamak veya bunlara teşebbüs etmek