Trafik Güvenliği Kurulu | Trafik Güvenliği Kurulu Üyeleri
TRAFİK GÜVENLİĞİ KURULU

Trafik Güvenliği Kurulu Üyeleri

Paylaş

Prof. Dr. Belma AKŞİT, Rektör Yardımcısı

Bilsay ÇETİN, Genel Sekreter

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜÇLÜ, Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Aliye CEREN ONUR, Mimarlık Fakültesi

Öğr. Gör. Elif SUNGUR, İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali AKMAN, Mühendislik Fakültesi

Ahmet Kadir ÇAKIR, Öğrenci Konseyi Başkanı