Yabancı Diller Yüksekokulu | Projeler

Yabancı Diller Yüksekokulu

Projeler

ÇÜNKÜ ADIM KADIN” AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.1 GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ PROJESİ

14-21 Kasım 2008 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Eylem 1.1. projemizin konusunu hem ulusal hem de uluslararası bir problem olan “Kadına Karşı Şiddet” oluşturdu. Bu konu İskoçya, Litvanya, Malta, Hollanda ve ev sahibi ülke olan Türkiye’den toplam 31 katılımcı tarafından sanatın bir ifade yolu olarak kullanılması aracılığıyla işlendi. Temel amacımız katılımcı ülkelerde bu konu ile ilgili alınan önlemler ve takip edilen süreçler ile ilgili fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamaktı.

Proje kapsamında bu konuyu akademik olarak ele alma ve gençliğin herşeyin merkezini oluşturduğu üniversitemizde bu gençlerin coşku ve heyecanını değerlendirme fırsatımız da oldu. Her ülke kendi ülkesinde “Kadına Karşı Şiddet” konusu ile ilgili sunular yaptı ve bu sunumlar bizleri diğer ülkelerde ki konuyla ilgili durum hakkında aydınlattı. Bunlara ek olarak, üniversitemizdeki Güzel Sanatlar Fakültesi ile birlikte çalıştığımız için profesyonel yardım alma fırsatımız oldu. Tiyatro ve Plastik Sanatlar sanat çalıştaylarımızın temelini oluşturdu. Üniversitemizin sunduğu olanaklar sayesinde proje yüksek bir performans ile sürdürüldü ve çoğunluğu daha önce hiç uluslararası bir gençlik değişim projesine katılmayan öğrencilerden oluşan üniversitemiz öğrencileri gençlik çalışmalarına başlamada önemli bir adım atmış oldular. 

Katılımcı ülkelerin katkıları çeşitli kültürlerle ilgili fikir ve bilgimizi genişletmemizi sağladı. Son olarak proje, katılımcı ülkeler arasında kültürel farkındalığı ve etkileşimi artırdı ki bu da projenin yarattığı en önemli değerlerden biriydi.

Proje fotoğraflarını görmek için tıklayınız

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel