ARAMA KURTARMA BİRLİĞİ

Kaya Düşmesi ve Korunma

Share


 

Tabiat olayları ve zamanla, kayaların çürümesi veya desteksiz kalması sonucu meydana gelir.

Konuyla ilgili Afet İşleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar aşağıdaki gibidir;

Islah edilecek kayaların krokisi çizilerek işaretlenir,
Kayaların büyüklüğü ve adetleri m3 olarak belirlenir,
Açılabilecek kanal boyları ve arazi klâs durumu tespit edilir,
Kanalların elle veya araçla açılıp açılamayacağı (ulaşım olmayan yerlerde kanallar elle açılır),
Yolun olup olmadığı, ulaşımın hangi şartlarda yapılacağı,
Çelik perdelere nerelerde ve ne uzunlukta ihtiyaç olduğu,
Hangi alet ve ekipmanların kullanılacağı,
Islah işinin ne kadar zamanda bitirilebileceği tespit edilerek kaya ıslahı ve önlemleri ile ilgili bir rapor hazırlanır.
Şayet düşebilecek kayalar çok tehlikeli ve hiçbir önlem metodu ile ıslahı yapılamayacaksa, yapılacak tek iş, o mahallin yasak alan ilan edilmesi ve tehlike altında kalan evlerin daha uygun bir yere nakledilmesidir.
 
Mahallinde yapılacak işler: 

Şantiye kurulması,
Mülki amirlerin haberdar edilmesi,
Afetzedelerle toplantı yapılması,
Koruyucu kanalların açılması ve çelik perdelerin kurulması,
Tehlikeli kayaların tespiti ve bunların ıslahı için uygulanacak yöntemlerin (el aletleri veya patlayıcı madde ile) kararlaştırılması gibi hususları kapsar. 
 
 

Kaybolma, mahsur kalma, yangın, trafik kazası gibi doğal insani ve teknolojik afetlerde insan unsuru ön planda olmak üzere hertürlü canlıyı tehlikeli ortamdan uzaklaştırmak ,

Kazaya uğrayan veya kaybolan kişiler için yapılan ihbara en kısa sürede değerlendirerek operasyona katılacak eğitimli ve sertifkalı profesyonel ekibin olay yerine gitmesini sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak,

Gerk üyelerimiz gerek üyelerimiz dışındaki resmi özel kurum ve kuruluşlara İlk yardım, Afet bilgisi, Arama- kurtarma, doğa sporları, alternatif sporlar gibi hususlarda eğitim ve seminer vermek konusu ile ilgili tatbikat yapmak aynı amaçla kurulumuş olan yurt içi ve yurt dşındaki gereçek ve tüzel kişilere vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve denışmanlık hizmeti vermek, Devlet birimlerine bu konularda yardımcı olmaktır.