Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi | MÜAR Üyeleri
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi

MÜAR Üyeleri

Paylaş

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (MÜAR)

MÜAR, Üniversite mensubu olduğunu bildirerek ulusal/uluslararası bilimsel araştırma ve AR-GE projeleri yapan; fikri mülkiyet haklarının tescili (telif eser,uluslararası/ulusal bilimsel kuruluşlardan alınan patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescil belgesi, marka, vb.) ile ödül ve atıf alan; makale ve kitap/kitap bölümü yazan, yurtiçi ve yurt dışı bilimsel toplantılara, toplantı programı içinde yer alan bir sunumla (bildiri, poster ya da sanat çalışması) ya da panelist ve yorumcu olarak katılan tüm akademik personelin çalışmalarını değerlendirir. Bilimsel araştırma projelerini kabul eder, değerlendirir, destekler, izlenmesini sağlar; uzaktan eğitime yönelik özgün eserleri ve çalışmaları değerlendirir, koordinasyon birimince tüm sürecin kayıt altına alınmasını sağlar ve Rektörün bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütür.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (MÜAR) Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü

Üye

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili

Üye

Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Abbas DÜNDAR

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN SEÇKİN

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ÖZKAN KOCA

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Müge ÜREM

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi