Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Paylaş

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Hülya ŞİMGA Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Ahmet Zafer ÖZTEK Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Suat KÜÇÜKGÖNCÜ Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Kuntay ARCAN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet PEKŞEN SÜSLÜ Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Asiye Selcen ATAÇ Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nesteren GAZİOĞLU İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji (İngilizce) Bölümü
Üye Dr. Zeliha TAHMAZOĞLU İşyeri Hekimi, Maltepe Üniversitesi Sağlık Merkezi Sorumlusu
Üye Mehdi KESKİN Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
Üye İnci Gözde OK Psikolog, SKS - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
Raportör Arş. Gör. Beyza Nur KAYTAZ YILMAZ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü