Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Durumları ile İlişkisinin İncelenmesi Anket Çalışması

Paylaş

2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun 26 Ocak 2021 tarihli toplantısında alınan 2021/1 sayılı kararının 22 nci maddesinde "Türkiye'de internet kullanım alışkanlıklarının ölçülmesine ilişkin çalışmaların yapılmasına" yer almakta olup söz konusu karar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu "sorumlu kurum" olarak belirlenmiştir. Bu çalışmalardan biri "İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik saha çalışmalarının" gerçekleştirilmesidir. Bu amaçla Kurumumuz bünyesinde "Öğretmen, Öğrenci ve Ebeveynlere Yönelik İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Becerilerinin Ölçülmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Saha Çalışması" projesi başlatılmıştır.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalardan biri de "Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Durumları ile İlişkisinin İncelenmesi" çalışmasıdır.

Çalışma https://forms.gle/2BRUN3xJxELYJwvS9 linki üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizi ilgili çalışmaya gönüllülük esasıyla anketi doldurarak katılım göstermeleri hususunda bilgilendirmek isteriz. 

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu