BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | Görev ve Sorumluluklarımız
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev ve Sorumluluklarımız

Paylaş

Üniversitenin Merkez ve diğer yerleşkelerle (Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Araştırma Merkezleri ve diğer birimler) işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek,

  • Üniversite birimleri arasında koordinasyon sağlamak ve işbirliği içerisinde çalışmak,
  • Rektörlük ve diğer birimler ile bilgi teknolojileri kapsamında, bilişim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin üniversite tarafından belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
  • Elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik projeleri geliştirmek, uygulamak veya uygulatmak,
  • İnternet, telekomünikasyon ve bilgi sistemleri altyapısının sürekliliği ve güncel teknolojilere uygun hale getirilmesi,
  • Üniversitenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek ve üniversite çalışanları ile öğrencilerine bunları duyurmak,
  • Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek,
  • Üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmaktır