BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | Hakkımızda
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Hakkımızda

Paylaş

Maltepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Marmara Eğitim Köyü Bünyesinde bulunan;
Maltepe Üniversitesine, Marmara Kolejine, Marma Kongre Merkezine, Yurtlar birimine Hizmet vermektedir.  Yazılım ekibi, Öğrenci işleri otomasyonu, Uzaktan eğitim sistemi, muhasebe yazılımı, personel programı yazılımlarını geliştirmekte ve aynı zamanda bu programların destek ve eğitimini vermeye çalışmaktadır. 
 
Misyonumuz
Üniversitemizin bilişim teknolojilerini en üst seviyede uygulamak ve kullanılabilirliğini arttırmak. İhtiyaçları karşılamak amacıyla gerekli donanımları ve yazılımları izleyerek kullanıcıların ihtiyaçlarını sisteme güvenli, hızlı, verimli şekilde entegre etmek. Birimlerin ihtiyaç duyacağı yazılım ve donanım desteği sağlamaktır.

Vizyonumuz
Teknolojik devamlılığı üniversitemizin temel değerlerini esas alarak sürdürmektir. Dünyadaki bilişim teknolojilerini yakından izleyerek üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda her zaman en uygun teknolojiyi kullanıma sunmaktır.

Birim, belirtilen misyon ve vizyon doğrultusunda;

 • Personel özlük bilgilerinin takibi için yazılım yapar ve yürütür.
 • Personel ücret hesaplaması (Bordro) için yazılım yapar ve yürütür.
 • Üniversite muhasebe yazılımını yapar ve yürütür.
 • Üniversite Öğrenci İşleri yazılımını yapar ve yürütür.
 • Üniversite Enstitü yazılımını yapar ve yürütür.
 • Üniversite Uzaktan Eğitim yazılımını yapar ve yürütür.
 • Üniversite Tıp Fakültesi yazılımını yapar ve yürütür.
 • Üniversite öğrencileri için online kredi kart ödeme yazılımını yapar ve yürütür.
 • Üniversite öğrencilerinin banka sözleşmelerinin otomatik takibi ile ilgili İşbank ile entegrasyon yazılımını yapar ve yürütür.
 • Nüfus İdaresinden kimlik bilgilerin çekilmesi ve kurumda kullanılması için gerekli yazılımı yapar ve yürütür.
 • E-Beyanname yazılımını yapar ve yürütür.
 • Kalite (ISO) web sayfasını tasarlar ve yürütür.
 • Personel değerlendirme web sayfasını tasarlar ve yürütür.
 • Teknik Servis destek web sayfasını tasarlar ve yürütür.
 • Personel ve Öğrenciye SMS gönderme yazılımını yazar ve yürütür.
 • Sistem odası sıcaklığını takip etme yazılımını yazar ve yürütür.
 • Ana Bilgisayarların kapanıp kapanmadığı kontrol yazılımı yapar ve yürütür.
 • Kampus içinde araç kullanımını denetlemek için kullanılan web sayfasını hazırlar ve yürütür.
 • MailGraf üzerinden mailing işlemlerini yürütür.
 • Araç sticker dağıtımı yapmak için web sayfası hazırlar ve yürütür.
 • Üniversiteye ait web sayfalarını tasarlar.
 • Tasarlanan web sayfalarının güncelliğini sağlar ve yayınlar.
 • Akademik ve İdari birimlere verilen web sayfaları için içerik sorumlusu tanımlar ve içerik sorumlularına hizmet için eğitim verir.
 • Üniversite ve Tüm birimlere e-bülten gibi interaktif projelerin iletimini sağlar.
 • Internet ağını tüm birimlere ulaştırmak için gerekli teknik hizmeti sağlar.
 • Üniversitede mevcut tüm bilgisayar donanımlarının bakım ve onarımını yapar.
 • Üniversitede ihtiyaç duyulan paket programların tedarik edilmesini sağlar.
 • 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince sağlanan hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini saklar ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini korur.
 • Genel ağ (network) kurulum ile ilgili gerekli işlemleri yapar, mevcut ağ sisteminin uygun çalışmasını sağlar.
 • Mevcut ağ sistemi ile ilgili tasarım ve dokümantasyon çalışmalarını yapar.
 • Kurum içindeki ağ sorunlarına teknik destek verir.
 • Üniversite Bilgi İşlem Sistem güvenlik duvarında gerekli yetki ve kuralları belirler.
 • Üniversite mail sisteminin güvenli ve kararlı şekilde 7/24 çalışmasını sağlar.
 • Personel ve Öğrencilerin mail ve kullanıcı hesaplarını yönetir.
 • Kullanıcı bilgisayarlarının güvenliğini sağlamak üzere, yerel ağ altyapısında gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Sunucu ve firewall (Güvenlik Duvarı) cihazlarının düzenli çalışması için gerekli bakım ve kontrolleri yapar.
 • Sanallaştırılmış sunucuların düzenli çalışmasını sağlar.
 • Sunucu ve veri tabanlarının düzenli olarak yedeklenmesi ve korunmasını sağlar.
 • Laboratuvarlardaki bilgisayarların senelik bakımını yapar ve gerekli programları yeniler.
 • Kampus içindeki kamera sorunlarına destek verir ve arızaları giderir.