İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Merkez Yönetim Kurulu
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkez Yönetim Kurulu

Paylaş

Merkez Müdürü
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ

1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu yıl Prof. Dr.Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanı olarak bu bölümde göreve başladı. 1965'te hazırladığı "Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi" başlıklı tezle Doktora derecesini aldı. 1965-68 yıllarında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde görev yaptı.


1968'de Hacettepe Üniversitesine atanan Kuçuradi, 1969 yılında Felsefe Bölümünü kurdu ve emekli olduğu 2003 yılına kadar Bölüm Başkanlığını yürüttü. 1970'te doçent, 1978'de profesör oldu. Kuçuradi bu üniversitede İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurdu ve bu Merkezin bünyesinde İnsan Hakları Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütmeye başladı.1983’te Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonunun Yönetim Kuruluna seçildi ve 1988-1998 arasında bu Federasyonun Genel Sekreterliğini, 1998-2003 arasında da Başkanlığını yaptı. Halen bu Federasyonun Onursal Başkanıdır. 1998 yılından beri Felsefe ve İnsan Hakları konusunda bir UNESCO kürsüsü sahibi olan Ioanna Kuçuradi, halen, Maltepe Üniversitesi’nin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2010 yılından beri Ölüm Cezasına Karşı Uluslararası Komisyonunun üyesidir.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri


Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Darüşşafaka Lisesinde altı yıl öğretmenlik yaptı ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde çalıştı. 1982 yılında araştırma görevlisi olarak İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde çalışmaya başladı ve 1984 yılında Ortaçağ Felsefesi alanında Doktora derecesi aldı. 1988 yılında doçent,1996 yılında profesör oldu. 2000 yılına kadar İstanbul Üniversitesinde çalıştıktan sonra, 2000 yılında Maltepe Üniversitesine geçti ve 2004 yılında, Felsefe Bölümünü kurdu. Halen, Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.     


BÜYÜKELÇİ (E) NUMAN HAZAR

1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin Diplomasi ve Dış Münasebetler Bölümünden mezun oldu. 1967 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladıktan sonra, yurtdışında çeşitli diplomatik görevlerde bulundu. Afrika, Doğu Asya ve Pasifik/İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Müdürü, Lagos’ta Büyükelçi, Avrupa Konseyi’nde Büyükelçi/Daimi Temsilci, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO’da Büyükelçi/Daimî Temsilci olarak görev yaptı. Farklı uluslararası konularda çeşitli ülkelerde yayınlanan Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerindeki çeşitli makalelerinin yanı sıra, Küreselleşme Sürecinde  Afrika ve Türkiye-Afrika İlişkileri, Uluslararası Politika ve Uygarlıklar, Bilim ve Teknoloji Diplomasisi ve İnsan Hakları ve Diplomasi kitaplarının da yazarıdır.                         


Prof. Dr. Sevgi ŞAHİNTÜRK

1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversiteden 1982 yılında Yüksek Lisans ve 1989 yılında da Doktora derecelerini aldı. 1979-1990 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde asistan olarak görev yapan Prof. Dr. Şahintürk, 1990 yılında Uludağ Üniversitesi’ne atandı ve bu üniversitede Felsefe Bölümünü kurdu. 1994 yılında doçent, 2001 yılında da profesör oldu.


Çağımızda Metafizik Sorunu, Martin Heideger’de İnsan Sorunu ve Cumhuriyet Dönemi’nde Aydınlanma ve İnsan Felsefesi Çalışmaları başlıklı kitapları ve insan felsefesi, etik, değer felsefesi, çağdaş felsefe ve sanat felsefesi alanlarında yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü emekli öğretim üyesidir. 

Hüseyin ŞİMŞEK

Maltepe Üniversitesi Kurucusu 


Köksal TOPTAN

1966 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Zonguldak'ta serbest avukatlık ve Belediye Meclisi Üyeliği yaptıktan sonra, 1977 Yılında Adalet Partisi Zonguldak Milletvekili seçildi. Çeşitli dönemlerde milletvekilliği yapan Toptan, 49. DYP-SHP Koalisyon Hükümetinde Millî Eğitim Bakanlığı yaptı.1995 yılında 51. Hükümette bir süre Kültür Bakanlığı görevinde bulunan Toptan, 2007’de TBMM Başkanı seçildi. 2017-2021 yılları arasında, TC Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı yaptı.