Kurumsal Yapı | Kanser ve Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kanser ve Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kurumsal Yapı

Paylaş

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER VE KÖK HÜCRE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF. DR. RANAN GÜLHAN AKTAŞ
 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra; yurt içinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı üniversitelerde çalışan Dr. Aktaş;  Zeynep Kamil Hastanesi Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezi Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarlarının direktörlüğü ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu öğretim üyeliğinin ardından Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadrosuna katılmıştır. Çalışmaları;  hücrelerin ve dokuların ışık ve elektron mikroskopik düzeylerde farklı teknikler kullanılarak incelenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmaları ile yurt içinde ve yurt dışında ödüllere sahip olan Dr. Aktaş; karaciğer kanser hücrelerinin farklılaşması ve kanser kök hücreleri üzerine olan uluslararası araştırmalarını devam ettirmektedir.  
Amerikan Hücre Biyolojisi Derneği (ASCB) Uluslararası İlişkiler Komitesi (IAC) üyesi olan Dr. Aktaş; Türkiye ile uluslararası organizasyonlar ve işbirlikleri kurulması için çalışmalarına devam etmekte, çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonun gerçekleştirilmesinde aktif olarak görev almaktadır.

 


 

 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER VE KÖK HÜCRE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI DR. ZEYNEP AKBULUT

Gazi Üniversitesi Biyoloji Lisans ve Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra; Ankara ve İstanbul'da çeşitli sağlık kuruluşlarında hematoloji, biyokimya mikrobiyoloji laboratuvar teknikleri ve kan transfüzyonu konularında tecrübe kazanmıştır. Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Doktora Programını tamamlayan Zeynep Akbulut'un doktora tezi; akciğer nakli olan hastalarda B lenfosit hücrelerin erken immun yanıt üzerindeki etkilerinin KREC düzeyinde moniterize edilmesine yöneliktir. Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Merkezi'nde dahil olduğu projeler ile hücre kültürü teknikleri üzerinde yoğunlaşmıştır. 

 


DANIŞMA KURULU

 

PROF. DR. ALP CAN
 

Ankara Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı,

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi

Ankara, Türkiye

*Başta göbek kordonu olmak üzere, farklı mezenkimal kök hücreler üzerine çalışmaları olan Dr. Can; ulusal kök hücre politikalarının geliştirilmesinde aktif rol oynamaktadır.  “Kök Hücre” kitabının yazarı ve “Kök Hücre Bülteni” nin editörüdür. (www.kokhucrebulteni.comwww.alpcan.com).

 


PROF. DR. ERDAL KARAÖZ
 

İstinye Üniversitesi, Rektör

Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı,

Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim Merkezi Sorumlusu, Liv Hospital. 

İstanbul, Türkiye

*Kök hücre çalışmaları alanında Türkiye’nin en eski ve en aktif merkezlerinden biri olan KÖGEM’in kurucusudur. 8 yıl bu kurumun  direktörlüğünü yaptıktan sonra, LİV Hastanesi Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Araştırma ve Tedavi Merkezi’nin Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır.

 


PROF. DR. KÜRŞAD TÜRKŞEN
 

Ottawa Üniversitesi Öğretim Üyesi

Kanada

“Stem Cells and Reviews” Editörü

“Stem, Cell Biology and Regenerative Medicine Book Series” Editörü

*Kök Hücreler ile ilgili çok sayıdaki uluslararası saygın derginin editörüdür ya da editoryal  kurullarında yer almaktadır.

 


PROF. DR. ENGİN ULUKAYA
 

Dekan, Sağlık Bilimleri Fakültesi,İstinye Üniversitesi

İstinye Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul

Moleküler Kanser Araştırma Derneği Başkanı

European Association for Cancer Research (EACR)  Konsey Üyesi

 

Moleküler kanser araştırmaları konusunda Türkiye’nin en başarılı isimlerinden birisidir. 

 


YÖNETİM KURULU

 

PROF. DR. RANAN GÜLHAN AKTAŞ
 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

*Kanserli hücrenin farklılaşması, kanser kök hücreleri ve embriyonik kök hücre işaretleyicileri üzerinde çalışmaktadır.   

 

 


PROF. DR. ORHAN TÜRKEN
 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Onkoloji Anabilim Dalı

*Farklı kanser türleri üzerine çalışmaları mevcuttur.  

 


PROF. DR. ALPAY ORKİ
 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Cerrahisi

*Akciğer kanserleri ilgi alanıdır.

 


PROF. DR. ŞEVKİ ŞAHİN
 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı  

*Alzheimer Hastalığı ve Demans üzerine çalışmalarını yürütmektedir.           

 


YÜRÜTME KURULU

 

PROF. DR. RANAN GÜLHAN AKTAŞ
 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  

*Kanserli hücrenin farklılaşması, kanser kök hücreleri ve embriyonik kök hücre işaretleyicileri üzerinde çalışmaktadır.                    

 

 


PROF. DR. MEHMET CINCIK
 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

*Embriyonal kök hücreler ilgi alanıdır.

 


DR. ÖĞRETİM ÜYESİ PINAR BUKET ATALAY

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji  ve Genetik Anabilm Dalı

*Hücre bölünmesi, kinetokor proteinleri ve kinetokor-mikrotübül ilişkisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 


DR. ÖĞRETİM ÜYESİ NESRİN ÖZCANLI

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyokimya Anabilim Dalı

*Hücresel düzeyde ve dokularda farklı koşullarda ortaya çıkan enzimatik değişimler ilgi alanıdır.

 


DOÇ. DR. MUSTAFA ERİNÇ SİTAR
 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyokimya Anabilim Dalı

*Yaşlanma,diyabet,deneysel hayvan modelleri, in vitro tanı belirteçleri ilgi alanıdır.

 


DR. ÖĞRETİM ÜYESİ YAPRAK DÖNMEZ ÇAKIL

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı 

Kanserde çoklu ilaç direnci ilgi alanıdır. 


DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ZEYNEP GÜNEŞ ÖZÜNAL

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 

İlaç yeniden konumlandırma, kanser, farmogenetik.