Maltepe Üniversitesi | MUZEM | Danışmanlara Bilgi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Maltepe Üniversitesi

Danışmanlara Bilgi

Paylaş

Hazırlanan proje, öğrencinin mezun olduktan sonra sektörel alanda yapacağı projelere yöneliminin bir yansıması olacaktır. Bu nedenle öğrencinin yapacağı bu proje çalışmasında danışmanlar, araştırma yöntem ve teknikleri konusunda proje yapan öğrencilere yardımcı ve yönlendirici olmak suretiyle proje hazırlama ve raporlama becerilerini geliştirme konusunda yol göstermektir. Bu koçluk görevi, öğrencinin ileride yapacağı proje çalışmalarında ona rehberlik edecek becerileri kazanmasını temin etmeye yönelik olmalıdır.

Danışmanlar özellikle başlangıçta hazırlanacak olan araştırma önerisi safhasında araştırmanın çatısının iyi tesis edilmesini temin ederken, öğrenciden beklenenleri net ve açık bir şekilde bu proje önerisine yansıtılmasını sağlamalıdır. Araştırma önerisi, proje kapsamını tanımlayan danışman ile öğrenci arasında bir sözleşme niteliği taşımaktadır.

Bu safhada, araştırma soruları, araştırma yöntemi, veri setleri ve kaynakçalara ulaşım esasları, yapılacak çalışmanın türü araştırma varsayımları ve kapsamı, kullanılacak referanslar, proje dokümanının bölümleri ve proje çalışma takviminin net açık bir şekilde kaleme alınması sağlanmalıdır.

Danışman; öğrencinin çalışma takvimine bağlı kalmasını sağlamalı ve oluşabilecek gecikmelerin önüne geçilebilmesi için gerekli tedbirleri önceden almalıdır. Öğrencinin projesini tanımlanan süre içerisinde bitirebilmesine ilişkin yönlendiricilik ve kontrol rolü önem arz etmektedir.

Öğrencinin etik kuralarla tam riayet etmesi için gerekli uyarılarını yapmalı ve öğrencinin hazırlayacağı çalışmalarda etik kurallara aykırı tutumlara gerekli müdahaleleri zamanında yapmalıdır. Etik kurallarını bu bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz. Etik kural ihlalleri proje koordinatörleriyle paylaşılmalı ve yapılacak işlemler koordine edilmelidir.

Proje çalışması, Araştırma Yöntemleri standartları ve kriterleri kapsamında yürütülmeli ve değerlendirilmelidir. Özellikle projenin yazım sürecinde Maltepe Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzunun esas alınacağı hususu öğrencilerle paylaşılmalı ve bu standartlar proje değerlendirme sürecinde dikkate alınmalıdır.

Proje tamamlandıktan sonra proje onay ve teslim süreci ile ilgili web sitemizde bulunan esasların yerine getirtilmesi ve belirtilen miktarda kopya suretin enstitüye tesliminin sağlanması konusunda danışmanların yönlendirici olması beklenmektedir.

Proje yönetim safhasında karşılaştığınız durumlarla ilgili olarak proje danışmanlarımız ile her zaman iletişime geçilebilir.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi : muzem@maltepe.edu.tr

Mezuniyet Projesi çalışmasında danışmanlık çalışmalarınızda başarılar dileriz.