Maltepe Üniversitesi | MUZEM | Final Sınav Kuralları
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Maltepe Üniversitesi

Final Sınav Kuralları

Paylaş
  • Sınavlarda optik cevap kağıdını doldurmak için kurşun kalem kullanılması gerekmektedir.
  • Öğrenciler sınavlarda kimlik kartlarını (Nufüs cüzdanı, ehliyet, öğrenci kimlik kartından biri) yanlarında bulundurmak ve istendiğinde göstermek zorundadırlar.
  • Normal olarak sınav başlamadan en az on dakika önce öğrencilerin sınav salonunda bulunmaları gerekir. Oturma düzeninin sağlanmasında gözetmenler yetkilidir.
  • Sınav salonundan sorumlu olan gözetmen, gerek sınav başlamadan gerekse sınav süresince, bir sebep göstermeksizin, istediği öğrencinin veya öğrencilerin yerini değiştirebilir.
  • Sınavın başında öğrenciler “sınava giriş tutanağı”nı imzalarlar. Bu tutanakta imzası bulunanlar sınav kâğıdını teslim etmekle yükümlüdür..
  • Öğrencilerin sınavdan önce salona gelmeleri esas olmakla birlikte sınavların ilk 15 dakikası içinde gelenler, sınava alınabilir. Sınav salonundan şu ya da bu sebeple bir öğrenci çıkmışsa, 15 dakika geçmemiş olsa bile sınav salonuna öğrenci alınmaz.
  • Soruların dağıtılması anında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. O nedenle öğrencilerin sınava girip girmemek konusundaki kesin kararlarını daha önce vermiş olmaları gerekir. Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkmak mümkün değildir.
  • Sınav başladıktan sonra sınav salonundan geçici olarak çıkmak yasaktır. Zorunlu sebepler durumunda izin verip vermemek tamamıyla gözetmenlerin takdirindedir.
  • Sınav süresince cep telefonlarının açık tutulması, kapalı olsa dahi sıranın üzerinde bulunması yasaktır.
  • Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencileri de tutanak düzenleyerek sınav salonundan çıkarabilirler ve bu kişiler hakkında ayrıca idari işlem yapılır.