Ekibimiz | Sokakta Yaşayan Ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAC)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Meta Author

Ekibimiz

Paylaş
Doç. Dr. Özden BADEMCİ  

Doç. Dr. Özden Bademci, Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SOYAÇ) kurucu müdürü ve Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Bademci, 1996 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 1998-2002 Yılları arasında Tavistock Klinik’te (Londra), University of East London işbirliği ile gerçekleştirilen ‘‘Psikanalitik Gözlemsel Çalışmalar” Programını tamamlamıştır. Tavistock Klinik’te yaşantısal grup çalışmalarına ve öğrenmede etkili olan duygusal faktörlerin psikanalitik bakış açısı ile ele alındığı yüksek lisans programına devam etmiştir.  Doktora  derecesini University of Kent’ten  (İngiltere) İstanbul’da sokakta yaşayan çocuklara verilen hizmeti kurum çalışanlarının bakış açısıyla araştırdığı tezi ile 2010 yılında almıştır. Özden Bademci, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle, psikanalitik düşünce ve psikanaltik gözlem çalışmalarını klinik dışı ortamlara taşıyan müdahale programlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde koordinatör ve uygulamacı olarak görev almaktadır. Aralarında ceza ve infaz koruma memurları, denetimli serbestlik uzmanları ve öğretmenlerin bulunduğu kırılgan bireylerle çalışan profesyoneller ile terapötik grup çalışmaları gerçekleştirmektedir. Özden Bademci’ye çalışmalarından ötürü 2017 yılında, British Council tarafından “ Toplumsal Etki Ödülü” verilmiştir. Bademci halen beden psikoterapisi eğitimlerine devam etmektedir.

 

 

 

 

                  

 

Prof. Dr. Nasir WARFA  

Prof. Dr. Nasir Warfa, Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SOYAÇ) misafir profesör olarak görev yapmaktadır. Prof. Warfa, Londra Queen Mary Üniversitesi, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde ve Londra King’s College Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.  2009 yılında, “Psikolojik Terapiler” ve “Kültürlerarası Ruh Sağlığı” yüksek lisans programlarını geliştirerek bu programların koordinatörlüğünü yapmıştır. Yaptığı araştırmaların sonuçları ile göçmen ve marjinal grupların sağlık ve psikososyal destek ihtiyaçlarının anlaşılması konusuna uluslararası çapta katkı sağlamıştır. Prof. Warfa’nın SOYAÇ projelerinin sonuçlarının ele alındığı Maltepe Üniversitesi’ndeki akademisyenler ile ortak iki makalesi bulunmaktadır (The Journal of Psychodynamic Practice, 2016; & Children and Youth Services, 2017). Bu makaleler, sosyal, duygusal, davranışsal ve psikolojik zorluklar yaşayan çocuk ve gençlere yönelik psikososyal müdahale programlarının olumlu sonuçlarını ortaya koymaktadır.

Prof. Warfa’nın verdiği derslerden bazıları: Kent Üniversitesi’nde (İngiltere), Uluslararası Göç ve Sosyal Destek; Brunel Üniversitesi’nde “Kültürlerarası Psikoloji”, Londra Üniversitesi’nde, “Etnisite ve Sağlık”; Essex Üniversitesi’nde, “Göçmenler için Destek” yüksek lisans programı ve Harvard Tıp Fakültesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde, “Göçmenlerin Travması ve Global Ruh Sağlığı” Programlarıdır. 2017 yılında, Essex Üniversitesi’nde, göçmenler için destek alanında bir yüksek lisans programının koordinatörlüğünü yapmıştır. British Medical Journal’da yayımlanan, ve başarılı yüksek lisans programlarının geliştirilmesi ve uygulanması konusundaki deneyimlerini konu alan makalesi büyük ilgi uyandırmıştır. (Suresh K., Warfa N., Bhui K: How to set up and run an MSc course, British Medical Journal; 2003, 327: 83-84).

Prof. Warfa, yüksek lisansını Londra Üniversitesi, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Fakültesi, Sağlığın Geliştirmesi Bölümünde yapmıştır.  Doktorasını ise İngiltere Kent Üniversitesi’nde ruh sağlığı alanında yapmıştır.

                  
Psk. Melike ARSLAN  

Psk. Melike Arslan, ilk ve orta öğretimi boyunca Ingiltere, Israil, Suudi Arabistan ve Türkiye olmak üzere, çeşitli ülkelerde okumuştur. Lise eğitimini ise TED Ankara Koleji Lisesi’nde tamamlamıştır. 2017 yılında Leiden Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Ardından aynı Üniversite’de Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimine başlamış, şu anda tez aşamasındadır. Yüksek lisansı sırasında çocuk ve ergen odaklı çeşitli terapi yöntemlerini konu alan teorik ve uygulamalı dersler görmüştür. Stajını Leiden Üniversitesi 'Brain and Development' (Beyin ve Gelişim) laboratuvarında yapmış, bu süre boyunca çeşitli araştırma projelerinin verilerinin toplaması, düzenlenmesi ve fMRI (fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme) çekimlerinde araştırma ekiplerine yardımcı olmuştur. Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SOYAÇ) psikolog olarak görev yapmaktadır.