İşbirliği Yapılan Kuruluşlar | Sokakta Yaşayan Ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAC)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Meta Author

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar

Paylaş

YURT DIŞINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

UCONI Vakfı (Ecuador): Misyonu, sokakta yaşayan çalışan çocuklar, gençler ve aileleri için etkin çözümler araştırmak, geliştirmek ve uygulamaktır.
SOYAÇ çalışmaları Avrupa’daki üniversitelerin ilgisini çekmektedir. 2011-12 Bahar Döneminde 3 farklı üniversiteden gruplar Üniversitemize gelerek SOYAÇ çalışmaları hakkında bilgi almışlardır
Avans Üniversitesi (Hollanda)
Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences (Almanya)darmstadt
Katholic University of Applied Sciences (Almanya)

YURT İÇİNDE İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Misyonu, köklü devlet tecrübesi, engin kültür ve medeniyet birikimi, evrensel hukuk ilkeleri, ulusal plan ve politikalar ile sosyal değişim ve gelişim çerçevesinde, vizyonunu gerçekleştirmektir.
T.C. Maltepe Kaymakamlığı
“Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte” Projesi kapsamında gençlerin okul terkini önleme amacıyla ortak bir proje yürütülmüştür. Ekim 2015’te başlanılan projeye, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında devam edilmesi planlanmaktadır.
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
Misyonu, suça sürüklenerek yasalarla sorun yaşayan çocuk ve gençlerin toplumsal yaşama aktif ve üretken bir biçimde katılmalarına destek olmaktır.
Toplum Gönüllüleri Vakfı
Toplumda aktif gönüllülük bilincini yerleştirerek, gençlerin önündeki engelleri kaldırmak suretiyle onlara destek olarak değişimin önünü açmayı hedeflemektedir, hedef kitlesi 17-25 yaş arası gençlerdir.
Türkiye Çocuk Sağlığı Derneği
Toplumda aktif gönüllülük bilincini yerleştirerek, gençlerin önündeki engelleri kaldırmak suretiyle onlara destek olarak değişimin önünü açmayı hedeflemektedir, hedef kitlesi 17-25 yaş arası gençlerdir.
İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü
Polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmetler konusunda ve ayrıca 0-18 yaş grubu çocukların gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi konularda özel eğitim almış bir polis birimidir.
Sultanbeyli Çocuk ve Gençlik Merkezi
İstanbul Büyüksehir Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülen Sultanbeyli Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) ailelerle, resmi kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla sıkı bir işbirliği geliştirerek çocukları topluma, aileye, eğitim hayatına kazandırmayı hedeflemektedir.
Kartal Belediyesi
Maltepe Üniversitesi öğrencileri ve Erasmus öğrencileri, çalışmalarını Kartal Belediyesi Toplum Merkezlerinde ve ilgili kuruluşlarda yürütmektedir. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın (ASPB) işbirliği ile Çocuklarla Birlikte Projesi kapsamında Bakanlık (ASPB) himayesindeki çocuklarla 27 Ocak – 7 Şubat 2014 tarihlerinde sivil savunma eğitimi verilmiştir.
Dak-Sar Denizde Arama Kurtarma
Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü’nün verdiği eğitime DAK-SAR da destek vermiş ve sertifika eğitiminin son haftası DAK-SAR tarafından gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
 
Sulukule Gönüllüleri Derneği 
Sulukule Gönüllüleri Derneği, Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak, yıkım alanında gönüllü çalışan kişiler tarafından, 2010 yılında kuruldu. Sulukule Gönüllüleri, risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışmayı, hak temelli faaliyetler organize etmeyi hedeflemektedir. Okulu terki önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak, SGD’nin hedeflerinin başında gelmektedir.