| Genel Bilgi
Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Bilgi

Paylaş

Maltepe Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, yükseköğretimin fonksiyonları olan eğitim, araştırma ve kamu hizmetinin geliştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi konularında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, Türkiye’nin yükseköğretim politikası ile yükseköğretimdeki uluslararası gelişmeleri ve yönelişleri de dikkate alarak stratejiler geliştirmek amacıyla kurulmuştur.