İletişim Fakültesi | Fakülte Komisyonları

İletişim Fakültesi

Fakülte Komisyonları

T.C.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ KOMİSYON VE ÜYELERİ

(Güncelleme Tarihi:10.01.2022)

 

Üniversite Eğitim Komisyonu’nda Fakülte Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Özden ÖZLÜ

Fakülte Eğitim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Özden ÖZLÜ

 

Fakülte Eğitim Koordinatörü Yardımcısı

Arş. Gör. Bager GÜLMEZ

 

Bölüm Eğitim Koordinatörü

Arş. Gör. Remzi BİLGE                    (Üye) (GZT)

Öğr. Gör. Engin TİRE                       (Üye) (GİT)

Arş. Gör. Ekin Beran EĞÜZ             (Üye) (HİT)

Arş. Gör. Oğulcan LEVENT             (Üye) (HİT İng.)

Arş. Gör. Seda PEKTAŞ                   (Üye) (RST)

 

Bilimsel Araştırma ve Proje Teşvik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi EYÜBOĞLU                (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOSUNER                    (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Erman YÜCE                        (Üye)

  

Fakülte Web Koordinatörü (Türkçe-İngilizce)

Arş. Gör. Oğulcan LEVENT

 

Bilgisayar Yazılım ve Teknoloji Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TOSYALI
Öğr. Gör. Engin TİRE

 

Fakülte Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi EYÜBOĞLU

 

Fakülte Erasmus Denklik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi EYÜBOĞLU                           (Başkan)      

Dr. Öğr. Üyesi Burcu AKKAYA TELCİ                  (Üye) (Gazetecilik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DEDE.                                     (Üye) (Görsel İletişim Tasarımı Bölümü)

Arş. Gör. İrem KOCA                                              (Üye) (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi EYÜBOĞLU                           (Üye) (Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Bölümü) 

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÇAKICI ÖZTÜRK               (Üye) (Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)

 

Etkinlik Komisyonu 

Öğr. Gör. Engin Tire                                    (Başkan)

Arş. Gör. Mustafa FİDAN                            (Üye)  

Arş. Gör. Dr. Pelin AKDOĞAN                   (Üye)

Arş. Gör. Esra YILMAZ                               (Üye)

Arş. Gör. Burçin BIYIKLIOĞLU                 (Üye)

 

Fakülte - Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü  

Dr. Öğr. Üyesi Onursal ÜNAL

 

Staj Koordinatörü

 Dr. Öğr. Üyesi  Elif SUNGUR

 

Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TOSYALI                  (Başkan)

Arş. Gör. Remzi BİLGE                                (Üye) (GZT)

Öğr. Gör. Engin TİRE                                  (Üye) (GİT)

Arş. Gör. Ekin Beran EĞÜZ                        (Üye) (HİT)

Arş. Gör. Oğulcan LEVENT                         (Üye) (HİT İng.)

Arş. Gör. Seda PEKTAŞ                               (Üye) (RST)

 

Birim Arşivi Ayıklama Komisyonu (BAAK)

Dr. Öğr. Üyesi Elif SUNGUR                      (Başkan)

Fakülte Sekreteri Fatma ERDOĞDU           (Üye)

 

Yarışmalar Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYTEKİN

 

Yarışmalar Koordinatörü Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DEDE

 

Engelli Öğrenci Birimi Fakülte Temsilcisi 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOSUNER

Ön Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Filiz DEMİR                                  (Başkan)

Prof. Dr. İclal Gül BATUŞ                            (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nil KİREÇCİ               (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Gülseli Aygül ALAN            (Üye)

Doç. Dr. Şenay YAVUZ                                (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYTEKİN                 (Üye)

Arş. Gör. Esra YILMAZ                               (Raportör)

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel