Maltepe Üniversitesi | Rektörden

Rektörden

Değerli Hocalarım,
Sevgili Gençler;  

“Önce Doğruyu Bilmek Gerekir”
 Farabi

Maltepe Üniversitesi öğrencileri, nitelikli akademik kadrosu ve güçlü altyapısı ile başarılarını artırma ve insan kaynaklarını geliştirme çabasındadır.

Üniversitemiz, kuruluşunun 26. Yılı’nda, disiplinler arası yaklaşımla kapsamlı ve çok yönlü eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamayı, uluslararasılaşma düzeyini artırarak öğrencilerimize küresel bir bakış açısı kazandırmayı; “araştırma”, “inovasyon” ve “girişimcilik” çalışmalarıyla bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

“Akademisyenler”, “İdari Personel”” ve “Öğrenci Memnuniyeti” anketlerinden çıkan sonuçlar doğrultusundaki hedefleri belirleyerek, Ar-Ge, Ür-Ge alanlarında kapasite geliştirerek, Büyük Veriyi güncelleyerek, çevre ve iklim Değişikliğine uygun politikaları kampüsümüzde hayata geçirerek; “Girişimci, Yenilikçi Ve Rekabetçi Üniversite” olmak, karar alma mekanizmalarımızla daha iyi bir kampüs için çalışmak, kurumsallaşmayı yeniden tanımlamak, sanayi ile işbirliğine dayalı bir Üniversite yolunda alan genişletmek, Sürdürülebilirlik İlkesi doğrultusunda ‘Fiziki’, ‘Akademik’, ‘Ekonomik’, çevresel koşulları optimize etmek, yeni bir ekosistem inşa ederek üniversitemizin sürdürülebilirliğini sağlamak yönetim anlayışımızın vazgeçilmez icaplarındandır.

Gelecek nesillere sürdürülebilir bir gelecek inşa ederek daha iyi bir dünya bırakmak sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik toplumun ihtiyaçlarına katkı sunma çalışmalarını tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde yürüterek, daha güçlü ve etkili çözümlerin geliştirilmesine ve ülkemizin gelişimine değer katmaya devam edeceğiz.

Üniversitemiz, yarım asırlık tecrübesiyle ilkeler, etik kurallar, insan hakları ve hukuka uygunluk süreçlerinden ayrılmadan genç kuşakların en iyi şekilde yetişmelerini hedef edinecektir.

Yolumuz Açık Olsun!

Prof. Dr. Edibe SÖZEN
Rektör

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel