Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar | Konservatuvar Kurulu

Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar

Konservatuvar Kurulu

 

KONSERVATUVAR KURULU

 

Prof. Dr. Çiğdem İYİCİL

 

Doç. Dr. Bahar POLAT

 

Dr. Öğr. Üyesi Perim HAMİDOĞLU

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysu Zehra ŞANVER

 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya BARUT

 

Dr. Öğr. Üyesi Armağan DURDAĞ

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel