Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar | Konservatuvar Kurulu

Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar

Konservatuvar Kurulu

 

KONSERVATUVAR KURULU

 

Prof. Dr. Çiğdem İYİCİL

 

Doç. Dr. Bahar POLAT

 

Prof. Ceyda ERGİN

 

Prof. Dilek BATIBAY

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysu Zehra ŞANVER

 

Dr. Öğr. Üyesi Armağan DURDAĞ

 

Dr. Öğr. Üyesi Farhad SHIDFAR

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel