Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar | Konservatuvar Yönetimi

Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar

Konservatuvar Yönetimi

 

YÖNETİM KURULU

 

Prof. Dr. Çiğdem İYİCİL

 

Doç. Dr. Bahar POLAT

 

Dr. Öğr. Üyesi Perim HAMİDOĞLU

 

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEŞELİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya BARUT

 

 

İDARİ KADRO

 

MÜDÜR

 

Prof. Dr. Çiğdem İYİCİL

 

MÜDÜR YARDIMCISI

 

Doç. Dr. Bahar POLAT

 

FAKÜLTE SEKRETERİ

 

Seda OĞUZAY

 

 

MÜZİK BÖLÜM BAŞKANI

 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya BARUT

 

 

ANASANAT DALI BAŞKANLARI

 

YAYLI ÇALGILAR

 

Doç. Dr. Bahar POLAT

 

PİYANO

 

Dr. Öğr. Üyesi Perim HAMİDOĞLU

 

KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Armağan DURDAĞ

 

ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysu Zehra ŞANVER

 

 

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

 

Doç. Dr. Bahar POLAT

 

ETKİNLİK KOORDİNATÖRÜ

 

Arş. Gör. Damla AKAN

 

YARI ZAMANLI KOORDİNATÖRÜ

 

Öğr. Gör. Selmin Nilay TUNACAN

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRÜ

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysu Zehra ŞANVER

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel