Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar | Konservatuvar Yönetimi

Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar

Konservatuvar Yönetimi

 

YÖNETİM KURULU

 

Prof. Dr. Çiğdem İYİCİL

 

Doç. Dr. Bahar POLAT

 

Dr. Öğr. Üyesi Perim HAMİDOĞLU

 

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEŞELİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya BARUT

 

 

İDARİ KADRO

 

MÜDÜR

 

Prof. Dr. Çiğdem İYİCİL

 

MÜDÜR YARDIMCISI

 

Doç. Dr. Bahar POLAT

 

FAKÜLTE SEKRETERİ

 

Ebru KARADENİZ

 

MÜZİK BÖLÜM BAŞKANI

 

Prof. Dilek BATIBAY

 

TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜM BAŞKANI

 

Prof. Çiğdem İYİCİL

 

 

ANASANAT DALI BAŞKANLARI

 

YAYLI ÇALGILAR

 

Prof. Ceyda ERGİN

 

PİYANO, ARP VE GİTAR

 

Prof. Dr. Dilek BATIBAY

 

BESTECİLİK VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Armağan DURDAĞ

 

ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysu Zehra ŞANVER

 

TÜRK HALK MÜZİĞİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Farhad SHIDFAR

 

 

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

 

Doç. Dr. Bahar POLAT

 

ETKİNLİK KOORDİNATÖRÜ

 

Arş. Gör. Damla AKAN KARTAL

 

YARI ZAMANLI KOORDİNATÖRÜ

 

Öğr. Gör. Selmin Nilay TUNACAN

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRÜ

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysu Zehra ŞANVER

 

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

 

Prof. Dr. Dilek BATIBAY

 

MUISC KOORDİNATÖRÜ

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Arda CABAOĞLU

 

WEB KOORDİNATÖRÜ

 

Arş. Gör. Hüseyin YÜCEBAĞ

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel