Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi | Yönetim Kurulu
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu

Paylaş

Doç. Dr. Gülbüz SEZGİN

Doç. Dr. Mustafa Erinç SİTAR (Müdür)

Doç. Dr. David Terence THOMAS

Doç. Dr. Barış ÇAKIR

Dr. Öğr. Üyesi Elif TEKİN İŞLEREL (Müdür yardımcısı)