Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi Dekanları

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi Dekanları

Prof. Dr. Oral PEKTAŞ 1997-2000 (Kurucu Dekan ve Rektör) 

Prof. Dr. Sinan ARSAN      2001-2003

Prof. Dr. Metin TÜRKMEN    2003-2004

Prof. Dr. Handan AKER      2004-2005

Prof. Dr. Erdal ARISAN      2005-2006

Prof. Dr. Mustafa ZENGİN  2006-2007

Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK      2007-2010

Prof. Dr. Levent ÇELİK      2010-09.05.2011

Prof. Dr. Attila SAYGI       11.05.2011 - 08.09.2011

Prof. Dr. Şaban ŞİMŞEK   26.09.2011 - 11.01.2012 (V)/ 12.01.2012- 04.02.2013(Asıl) 

Prof. Dr. Güler ÖZTÜRK  (V) 11.02.2013 - 13.06.2013

Prof. Dr. Can SOLAKOĞLU   15.06.2013 - 13.06.2016 

Prof. Dr. Esra SAĞLAM  (V) 14.06.2016 - 18.07.2016

Prof. Dr. Şahin KARASAR(V) 19.07.2016 - 19.10.2016 (Rektör uhdesinde)

Prof. Dr. Esra SAĞLAM  (V) 20.10.2016 - 25.01.2017

Prof. Dr. Şahin KARASAR (V) 26.01.2017 - 26.02.2017 (Rektör uhdesinde)

Prof. Dr. A. Zafer ÖZTEK (V) 27.02.2017 tarihinden itibaren

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel