Maltepe Üniversitesi | Çift Anadal & Yandal

Çift Anadal & Yandal

 

2020-2021 Bahar Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Başvurusu

2020-2021 Bahar Yarıyılı
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvurular

01-05 Şubat 2021

Başvuruların Değerlendirilmesi

10-17 Şubat 2021

Sonuçların İnternette İlanı

19 Şubat 2021

Kayıt Tarihleri

23-26 Şubat 2021

 

2020-2021 Bahar Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Yapılabilecek Bölümlerin Listesi

 

Not: Başvurular online alınmaktadır.


Çiftanadal başvurusu için Tıklayınız.
Yandal başvurusu için Tıklayınız.

 

Kayıtlı oldukları bölümlerde öğrenim görmekte iken, başka bölümlere ilgi duyan ve bu bölümlerin derslerini takip etmek isteyen öğrenciler için Üniversitemizde Çift Anadal veya Yandal programları açılmaktadır. Çift Anadal ve Yandal programları; öğrencilerin kendi alanlarına yakın başka bölümlerden de ders alabilmelerine ve programı başarıyla tamamlamaları halinde diploma veya sertifika alabilmelerine imkân sağlamaktadır. Bu programlara kayıt yaptıran öğrencilerin; kendi bölümlerindeki derslerinin yanı sıra Çift Anadal veya Yandal yaptıkları bölümlerin müfredatlarında yer alan dersleri de tamamlamaları gerekmektedir. Bu bakımdan, öğrencilerin bu programları makul sürelerde tamamlayabilmeleri amacıyla müfredatlarında ortak dersleri fazla olan ve alan itibarıyla da birbirlerine yakın olan bölümler arasında mutabakat sağlanmakta ve bu bölümler arasında Çift Anadal & Yandal programları açılmaktadır.

Çift Anadal programının tamamlanabilmesi için öğrencinin öncelikle anadalından mezun olması gerekmektedir. Anadaldan mezun olduktan sonra Çift Anadal programını da başarıyla tamamlayan mezunumuza her iki bölüm için ayrı diploma verilmektedir.

Yandal programında ise öğrenciler, anadal eğitimlerine ek olarak farklı bir alanda bilgi sahibi olmak veya uzmanlık kazanmak amacıyla ilgili bölüm tarafından belirlenen dersleri takip etmekte ve programın sonunda diploma yerine sertifika almaktadır.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, 

anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında; anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Çift Anadal programlarına başvuru için 3.00; Yandal programlarına başvuru için 2.50 ortalamaya sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca, Çift anadal başvurusunda bulunacak adayların not ortalaması itibarıyla sınıflarındaki başarı sıralamasında ilk yüzde 20’lik dilimde yer almaları gerekmektedir. Ancak; anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden; çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Hangi programlar arasında Çift Anadal & Yandal yapılabileceği, başvuru tarihleri ve kontenjanları başvuru dönemlerinde bu sayfadan duyurulmaktadır. Adaylar başvurularını takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde online açılan sistem üzerinden yapmakta ve kesin kayıtları da  Başkanlığımızca yapılmaktadır. Başvuruların değerlendirmesi ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilke ve esaslara doğrultusunda Fakülte/YO Yönetim Kurullarınca yapılmaktadır.

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/03082018112319245-documan.pngÇift Anadal & Yandal programlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen hükümler için tıklayınız.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel