Maltepe Üniversitesi | Çift Anadal & Yandal

Çift Anadal & Yandal

2022-2023 Güz Yarıyılı

Çift Anadal - Yandal Başvurusu

Başvuru Takvimi

 Başvurular

 

 01 Ağustos - 15 Ağustos 2022

 

(ONLINE Başvuru Bitiş Saati: 17:00)

 Başvuruların Değerlendirilmesi

 

 17 - 19 Ağustos 2022

 Sonuçların İnternette İlanı

 

 29 Ağustos 2022

 

 Asılların Kayıt Tarihleri

 

 31 Ağustos - 01 Eylül - 02 Eylül 2022

 Yedeklerin Kayıt Tarihleri

 

 05 - 06 Eylül 2022

 

2022-2023 Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Yapılabilecek Bölümlerin Listesi için tıklayınız.

Not: Başvurular online alınmaktadır. 

Aşağıdaki linkler, 01-15 Ağustos 2021 tarihinde aktif olacaktır.

Çiftanadal başvurusu için Tıklayınız.
Yandal başvurusu için Tıklayınız.

 

Kayıtlı oldukları bölümlerde öğrenim görmekte iken, başka bölümlere ilgi duyan ve bu bölümlerin derslerini takip etmek isteyen öğrenciler için Üniversitemizde Çift Anadal veya Yandal programları açılmaktadır. Çift Anadal ve Yandal programları; öğrencilerin kendi alanlarına yakın başka bölümlerden de ders alabilmelerine ve programı başarıyla tamamlamaları halinde diploma veya sertifika alabilmelerine imkân sağlamaktadır. Bu programlara kayıt yaptıran öğrencilerin; kendi bölümlerindeki derslerinin yanı sıra Çift Anadal veya Yandal yaptıkları bölümlerin müfredatlarında yer alan dersleri de tamamlamaları gerekmektedir. Bu bakımdan, öğrencilerin bu programları makul sürelerde tamamlayabilmeleri amacıyla müfredatlarında ortak dersleri fazla olan ve alan itibarıyla da birbirlerine yakın olan bölümler arasında mutabakat sağlanmakta ve bu bölümler arasında Çift Anadal & Yandal programları açılmaktadır.

Çift Anadal programının tamamlanabilmesi için öğrencinin öncelikle anadalından mezun olması gerekmektedir. Anadaldan mezun olduktan sonra Çift Anadal programını da başarıyla tamamlayan mezunumuza her iki bölüm için ayrı diploma verilmektedir.

Yandal programında ise öğrenciler, anadal eğitimlerine ek olarak farklı bir alanda bilgi sahibi olmak veya uzmanlık kazanmak amacıyla ilgili bölüm tarafından belirlenen dersleri takip etmekte ve programın sonunda diploma yerine sertifika almaktadır.

Öğrenci ikinci anadal diploma (ÇAP) programına, 

anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında;

anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Çift Anadal programlarına başvuru için 3.00; Yandal programlarına başvuru için 2.50 ortalamaya sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca, Çift anadal başvurusunda bulunacak adayların not ortalaması itibarıyla sınıflarındaki başarı sıralamasında ilk yüzde 20’lik dilimde yer almaları gerekmektedir. Ancak; anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden; çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Öğrenci yandal (YAP) programına,

anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. 

Hangi programlar arasında Çift Anadal & Yandal yapılabileceği, başvuru tarihleri ve kontenjanları başvuru dönemlerinde bu sayfadan duyurulmaktadır. Adaylar başvurularını takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde online açılan sistem üzerinden yapmakta ve kesin kayıtları da  Başkanlığımızca yapılmaktadır. Başvuruların değerlendirmesi ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilke ve esaslara doğrultusunda Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca yapılmaktadır.

 

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da (Ek ibare:RG-21/12/2019-30985) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

 

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/03082018112319245-documan.png Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlardan İngilizce olanlara geçiş yapılabilmesi için, İngilizce Seviye Tespit Sınavında başarılı olunması veya Yabancı Dil Dersleri Öğretimi Yönergesinde belirtilen şartlara sahip olunması gerekmektedir.

 

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/03082018112319245-documan.png ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINCA belirlenen hükümler için tıklayınız.

 

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/03082018112319245-documan.png  T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ için tıklayınız.

 

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/03082018112319245-documan.png Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği, Dikey Geçiş ile kayıt olan öğrenciler "Başarı Sırası" aranan programlarda Çift Anadal yapamaz.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel