Maltepe Üniversitesi | Çift Anadal & Yandal

Çift Anadal & Yandal

2021-2022 Bahar Yarıyılı
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvurular

31 Ocak-04 Şubat 2022

Başvuruların Değerlendirilmesi

09-16 Şubat 2022

Sonuçların İnternette İlanı

18 Şubat 2022

Kayıt Tarihleri

22-25 Şubat 2022

İngilizce Yeterlilik Sınavı

İngilizce Programa başvurusu olan ve Hazırlık sınıfı başarısı olmayanlar için Muafiyet sınavı yapılacaktır.

Bu sınavdan başarısız olanların kaydı alınmayacaktır.

21 Şubat 2022

Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

Saat: 10:00

 

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da (Ek ibare:RG-21/12/2019-30985) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

 

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/03082018112319245-documan.png Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlardan İngilizce olanlara geçiş yapılabilmesi için, İngilizce Seviye Tespit Sınavında başarılı olunması veya Yabancı Dil Dersleri Öğretimi Yönergesinde belirtilen şartlara sahip olunması gerekmektedir.

 

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/03082018112319245-documan.png Çift Anadal & Yandal programlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen hükümler için tıklayınız.

 

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/03082018112319245-documan.png  T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ için tıklayınız.

 

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/03082018112319245-documan.png Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği, Dikey Geçiş ile kayıt olan öğrenciler "Başarı Sırası" aranan programlarda Çift Anadal yapamaz.

 

 

2021-2022 Bahar Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Yapılabilecek Bölümlerin Listesi için tıklayınız.

 

Not: Başvurular online alınmaktadır.

 

 

Kayıtlı oldukları bölümlerde öğrenim görmekte iken, başka bölümlere ilgi duyan ve bu bölümlerin derslerini takip etmek isteyen öğrenciler için Üniversitemizde Çift Anadal veya Yandal programları açılmaktadır. Çift Anadal ve Yandal programları; öğrencilerin kendi alanlarına yakın başka bölümlerden de ders alabilmelerine ve programı başarıyla tamamlamaları halinde diploma veya sertifika alabilmelerine imkân sağlamaktadır. Bu programlara kayıt yaptıran öğrencilerin; kendi bölümlerindeki derslerinin yanı sıra Çift Anadal veya Yandal yaptıkları bölümlerin müfredatlarında yer alan dersleri de tamamlamaları gerekmektedir. Bu bakımdan, öğrencilerin bu programları makul sürelerde tamamlayabilmeleri amacıyla müfredatlarında ortak dersleri fazla olan ve alan itibarıyla da birbirlerine yakın olan bölümler arasında mutabakat sağlanmakta ve bu bölümler arasında Çift Anadal & Yandal programları açılmaktadır.

Çift Anadal programının tamamlanabilmesi için öğrencinin öncelikle anadalından mezun olması gerekmektedir. Anadaldan mezun olduktan sonra Çift Anadal programını da başarıyla tamamlayan mezunumuza her iki bölüm için ayrı diploma verilmektedir.

Yandal programında ise öğrenciler, anadal eğitimlerine ek olarak farklı bir alanda bilgi sahibi olmak veya uzmanlık kazanmak amacıyla ilgili bölüm tarafından belirlenen dersleri takip etmekte ve programın sonunda diploma yerine sertifika almaktadır.

Çift Anadal ve Yandal programlarına ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri başvurabilmektedir. Son sınıf ve henüz birinci sınıfı tamamlamamış öğrenciler başvuru yapamamaktadır. Aynı anda iki farklı Çift Anadal programına devam edilemezken, aynı anda bir Çift Anadal ve bir Yandal programına devam etmek mümkündür. Çift Anadal programlarına başvuru için 3.00, Yandal programlarına başvuru için 2.50 ortalamaya sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca, Çift anadal başvurusunda bulunacak adayların not ortalaması itibarıyla sınıflarındaki başarı sıralamasında ilk yüzde 20’lik dilimde yer almaları gerekmektedir.

Hangi programlar arasında Çift Anadal & Yandal yapılabileceği, başvuru tarihleri ve kontenjanları başvuru dönemlerinde bu sayfadan duyurulmaktadır. Adaylar başvurularını takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde online açılan sistem üzerinden yapmakta ve kesin kayıtları da  Başkanlığımızca yapılmaktadır. Başvuruların değerlendirmesi ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilke ve esaslara doğrultusunda Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca yapılmaktadır.

 

Çift Anadal başvurusu için tıklayınız.
Yandal başvurusu için tıklayınız.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel