Eğitim Fakültesi | 15. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEMPOZYUMU

Eğitim Fakültesi

15. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEMPOZYUMU

15. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEMPOZYUMU: 2023 VİZYON BELGESİ DOĞRULTUSUNDA

Maltepe Rehberlik Araştırma Merkezi'yle iş birliği içerisinde yürütülen rehberlik sempozyumunun on beşincisi Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Faik KAPTAN, Maltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Serkan AZAP, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ'ın katılımları ve açılış konuşmalarıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Bülent COŞKUN, Prof. Dr. Gürkan DOĞAN sempozyum sunumlarıyla etkinliğimize değerli katkılarını sağladılar. 

Doç. Dr. Ahmet BEDEL, Dr. Öğr. Üyesi Alper ÇUHADAROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Betül TANACIOĞLU AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Gülşen VARLIKLI, Dr. Öğr. Üyesi Nesteren GAZİOĞLU  eş zamanlı olarak gerçekleştirilen oturumlarda rehber öğretmenlerimizle birlikte alanda karşılaşılan güncel sorunlar üzerine çalıştaylarını gerçekleştirdiler. 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel