Eğitim Fakültesi | Akademik Kadro

Eğitim Fakültesi

Akademik Kadro

Prof.Dr. Ramazan KORKMAZ

Dekan

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Deniz DAĞSEVEN EMECEN

Dekan Yardımcısı

Özel Eğitim Bölümü

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayla OKTAY

Temel Eğitim Bölüm Başkanı

Özgeçmiş

Prof. Dr. Gürkan DOĞAN

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hasan CEYLAN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanı

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ümit DAVASLIGİL

Özel Eğitim Bölümü Başkanı

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇETİN

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

Özgeçmiş

Prof. Dr. Aysu ERDEN

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Özgeçmiş

Prof.Dr. Gönül KIRCAALİ-İFTAR

Özel Eğitim Bölümü

Özgeçmiş

Prof. Dr. Niyazi KARASAR

Eğitim Bilimleri Bölümü

Özgeçmiş

Prof. Dr. Osman GÜRSOY

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ömer Asım SAÇLI

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı
Özgeçmiş

Prof.Dr. Rengin ZEMBAT

Temel Eğitim Bölümü
Özgeçmiş

Doç. Dr. Ahmet BEDEL

Eğitim Bilimleri Bölümü

Özgeçmiş

Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU

Özel Eğitim Bölümü

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi A.Nejat TÖNGÜR

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Alemdar DEMİREL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ali TEMEL

Eğitim Bilimleri Bölümü

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Alper ÇUHADAROĞLU

Eğitim Bilimleri Bölümü

Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Aysel ŞEN ZEYTUN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Demet PEKŞEN SÜSLÜ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi E. İffet TAYLAN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN SEÇKİN

Eğitim Bilimleri Bölümü

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen VARLIKLI

Eğitim Bilimleri Bölümü

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hakan DİLMAN

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN

Temel Eğitim Bölümü

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Jale ONUR

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Osman Kurtkan KAPICIOĞLU

Eğitim Bilimleri Bölümü
Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi M. Onur CESUR

Eğitim Bilimleri Bölümü

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZÜDOĞRU

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Sevim AŞİROĞLU

Eğitim Bilimleri Bölümü

Özgeçmiş

Arş. Gör. Aykut KAYHAN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Özgeçmiş

Arş. Gör. Begüm Özgün ERDOĞDU

Eğitim Bilimleri Bölümü

Özgeçmiş

Arş. Gör. Bora ARGA

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Özgeçmiş

Arş. Gör. Çağla ÇELİMLİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Özgeçmiş

Arş. Gör. Derya ÇIKILI

Özel Eğitim Bölümü

Özgeçmiş

Arş. Gör. Esma YILDIRIM ATAK

Eğitim Bilimleri Bölümü

Özgeçmiş

Arş.Gör. Fatih Kıvanç ERDOĞAN

Özel Eğitim Bölümü

Özgeçmiş

Arş. Gör. Hamdi ÖZDEMİR

Temel Eğitim Bölümü

Özgeçmiş

Arş. Gör. Özlem DÖNMEZ

Temel Eğitim Bölümü

Özgeçmiş

Arş. Gör. Özlem PERVAN

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Özgeçmiş

Arş. Gör. Vildan KATMER

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Özgeçmiş

Arş. Gör. Zeynep Ece TEZEL

Eğitim Bilimleri Bölümü

Özgeçmiş

Görevlendirme ile Gelen Öğretim Elemanları
Diğer
Yıldız ÇETİNER

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce Programı ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/İngilizce Öğretmenliği Programı
 

Diğer
Seçil AKAYGÜN CUNTAY

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce Programı

Avukat
Julide Işıl BAĞATUR

Özel Eğitim Bölümü/Özel Eğitim Öğretmenliği Programı
 

Diğer
Fatma BESLER

Özel Eğitim Bölümü/Özel Eğitim Öğretmenliği Programı
 

Diğer
Ezgi ÖZKÖK YILMAZ

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce Programı
 

Diğer
Erkin ÜNALAN

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce Programı
 

Diğer
Didem ALTAY

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe/İngilizce Programı
 

Diğer
Burak UYSAL

Özel Eğitim Bölümü/Özel Eğitim Öğretmenliği Programı
 

Diğer
Ayşe Mükerrem ÖZALKUŞ ŞAHİN

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe/İngilizce Programı
 

Prof.Dr.
Suat ANAR

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe/İngilizce Programı
 

Diğer
Seçil AYDIN ORAL

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
 

Prof.Dr.
Binyamin BİRKAN

Özel Eğitim Bölümü/Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

Prof.Dr.
Gürhan CAN

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce Programı
 

Öğr.Gör.
Dilek AKKUŞ

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe Programı
 

Doç.Dr.
Hatice AKKOÇ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

Dr. Öğr. Üyesi
Marilena Zinovia LEANA TAŞCILAR

Özel Eğitim Bölümü/Özel Eğitim Öğretmenliği Programı
 

Dr. Öğr. Üyesi
Oktay TAYMAZ SARI

Özel Eğitim Bölümü/Özel Eğitim Öğretmenliği Programı
 

Dr. Öğr. Üyesi
Işık KAMARAJ

Özel Eğitim Bölümü/Özel Eğitim Öğretmenliği Programı ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/İngilizce Öğretmenliği Programı
 

Öğr.Gör.
Elif KÜÇÜKOĞLU

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
 

Dr. Öğr. Üyesi
Tosun YALÇINKAYA

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
 

Dr. Öğr. Üyesi
Ercan MERTOĞLU

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
 

Dr. Öğr. Üyesi
Oya ABACI

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
 

Dr. Öğr. Üyesi
Müslimat Oya RAMAZAN

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
 

Dr.
Saime ÇAĞLAK SARI

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
 

Prof.Dr.
Sennur ZAİMOĞLU

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Öğr.Gör.
Şennur NİRAN

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
 

Doç.Dr.
Özgül POLAT

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
 

Prof.Dr.
Yıldız GÜVEN

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
 

Dr. Öğr. Üyesi
Emine AYYILDIZ

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce Programı ve Özel Eğitim Bölümü/Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

Dr. Öğr. Üyesi
Zeynep Çiğdem ÖZCAN

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
 

Diğer
Selda OBALAR

Özel Eğitim Bölümü/Özel Eğitim Öğretmenliği Programı
 

Diğer
Serkan AZAP

Özel Eğitim Bölümü/Özel Eğitim Öğretmenliği Programı
 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel