Eğitim Fakültesi | BÜTÜNLEME SINAVLARI- Özel Eğitim Öğretmenliği- Güncelleme 27.06.2022

Eğitim Fakültesi

BÜTÜNLEME SINAVLARI- Özel Eğitim Öğretmenliği- Güncelleme 27.06.2022

27/06/2022

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ- BÜTÜNLEME TAKVİMİ

 

27.06.2022

28.06.2022

29.06.2022

30.06.2022

10.00

ÖZÖY404
Kapsayıcı Eğitim
(Aysun Çolak)

 

ÖZÖP302

ÖEde Sosyal Becerilerin Öğretimi

(Deniz Dağseven-Emecen)

ÖZÖP308/ÖZÖY306
ÖE
de Aile Eğitimi

(Atilla Cavkaytar)
 

OSBP478
Yanlışsız Öğretim Yöntemleri

(Sema Batu)

ÖZÖP202 Dil ve İletişim

(Ufuk Timuçin)

 

İYP472
İşitmenin Doğası
ve İşitmeye Yardımcı Teknolojiler

(Seçil Aydın-Oral)

EĞTP470 Çocuk Psikolojisi

 

(Gülçin Karadeniz)

11.00

ZYP471
Ergenlik ve Cinsel Eğitim

(Gizem Yıldız)

 

TP106

Öğretim Teknolojileri

(Erdal Yaşlıca)

ÖZÖY204
ÖE Öğretim Y
öntemleri

(Sema Batu)

 

ZYP473
İş ve Meslek Becerilerinin Öğretimi

(Atilla Cavkaytar)

TP302
Eğitimde Ahlak ve Etik

(Ahu Tuncel-Önkal)

 

ÖZÖP204 BEP
(Ufuk Timuçin)

ÖZÖP210

Okullarda Gözlem

ÖZÖP310

Okul ve Kurum Deneyimi

(Emine Ayyıldız)

13.00

ÖGP470
Okuma Güçlüğü: Tanıma ve Müdahale
(Şaziye Seç
kin-Yılmaz)

ÖZÖP404

ÖEde Politikalar ve Yasal Düzenlemeler

(Atilla Cavkaytar)

ÖZÖY308
ÖE
de Fen Eğitimi

(Hasret Nuhoğlu)

 

ÖZÖP204
ÖE Teknoloji Destekli Öğretim
(Hasret Nuhoğlu)

 

14.00

OSBP473
OSBde Teknoloji Destekli öğretim

(Alperen Sağdıç)

 

ÖZÖP208 Braille Okuma Yazma

(Serkan Azap)

ÖZÖP106 Çocuk Gelişimi

(Diğdem Enerem)

 

EĞTP490

Öğretim Uyarlamaları ve Bireyselleştirme
(Sema Batu)

 

EĞTY404 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi/Eğitimde Örgüt ve Yönetim

EĞTP201
Öğretim İlke ve Yöntemleri

(Sevim Aşiroğlu)

 

14.00

ÖYP477
ÖE
de Erken Çocukluk döneminde Tanıtma ve Eğitim

(Ümit Davaslıgil)

ÖZÖY102/ÖZÖP 103
GY olan Bireyler/ZY ve OSB

(Atilla Cavkaytar)

ÖZÖP306
ÖEde Oyun ve Müzik

(Arzu Özen)

 

ÖZÖP104/ÖZÖ104

İY ve GY
(Seçil Aydı
n-Oral)

 

15.00

ÖZÖP304/ÖZÖY302
ÖE
de Türkçe Öğretimi
(Selda)

 

 

ÖZÖP102/ÖZÖY104

ÖG ve ÖY/Özel Yetenekli Bireylerin Eğitimi

(Ümit Davaslıgil)

ZYP477

ZYde Öğretim Uyarlamaları
(Sema Batu)

TRD156

OSBP470

OSBde Davranış Yönetimi

(Ufuk Timuçin)

 

16.00

ZYP476
Kavram Öğretimi
(Deniz Dağseven-Emecen)

 

ATA153

EĞTY106

Eğitimin Psikolojik Temelleri

(Alper Çuhadaroğlu)

 

EĞTP403

Okullarda Rehberlik

(Demet Pekşen-Süslü)

 

ÖZÖY204
ÖE Öğretim Y
öntemleri

(Sema Batu)

TP304 Sınıf Yönetimi
(Ufuk Timuç
in)

 

 

 

 

 

TÜM ALAN ZORUNLU DERSLER VE ALAN SEÇMELİ DERSLER 312 NOLU DERSLİKTE

EĞİTİM ORTAK DERSLER 314 NOLU DERSLİKTE YAPILACAKTIR.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel