Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

          

Her ülkede her düzeydeki okulda matematik öğretiminin gerekliliği tartışılmaz bir konudur. Bir ülkenin eğitiminde matematiğe ayırdığı yer o ülkenin kendi dilini öğretmek için ayırdığı yere eşdeğer olmalıdır. Matematik eğitimi pek çok bakımdan gereklidir. Matematik bireyin doğuştan gelen yeteneklerini ortaya çıkarmasını ve gelişimini sağlar. Matematik evrensel bir iletişim aracıdır. Ayrıca matematik mantıksal düşünmeyi öğreten kesinliğe erişmenin ve evrensel doğruları bulmanın bir aracıdır.


Matematiğin en büyük özelliklerinden biri de öğrencilerin kritik düşünme, soyut düşünme, analiz ve sentez yapma gibi üst düzey becerilere sahip olması için bir araç olmasıdır.
Bu bağlamda bizim Matematik Öğretmenliği anabilim dalımızda vermek istediğimiz matematik eğitimi öncelikle alan konusunda eksiği olmayan, matematik öğretiminde gerekli yöntem ve tekniklerini iyi bilen, matematik eğitiminde teknolojinin sunduğu tüm olanaklardan yararlanan öğretmen yetiştirmek için hazırlanmış geniş ve kapsamlı bir eğitim programı uygulamaktır.  
 
Uygulamayı planladığımız bu programın amacı bilgi üreten ve bu bilgiyi aktarabilen nitelikli bireyler yetiştirerek giderek artmakta olan öğretmen ihtiyacını karşılamaktır. Mezunlarımızın bilgili ve yetkili eğiticiler olmasının yanı sıra öğrenme ve öğretme motivasyonu olan, insanlarla birlikte çalışabilen, bildiklerinin paylaşabilen, öğrenme ve öğretme konusunda sebatkar, iletişim becerileri güçlü, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan öğretmenler olmasını hedefliyoruz. Ayrıca matematiği öğrencilerin korkulu rüyası olmaktan çıkaracak, matematiğin önemini ve uygulama alanlarını öğrencilerine gösterecek matematik öğretmenleri yetiştirerek bu alandaki açığımızı kapatmayı hedefliyoruz.  
 
Mezunlarımız özel veya devlete bağlı eğitim kurumlarında ‘Matematik Öğretmeni’ olarak çalışabilmektedir. Mezunlarımızın iş olanakları sadece ülkemizle sınırlı değildir. Ülkelerin pek çoğu artan öğretmen açığını kapatmak için yurt dışından göçmen olarak öğretmen almaktadır.

Ayrıca mezunlarımız yüksek lisans ve doktora yaparak çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel